جمعه، 01 بهمن 1400 00:00 کد مقاله : 14001101002
مهرداد جهان خواه
توزیع 130بسته غذایی به هدف کمک به مشاغل آسیب دیده کرونایی
توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک

 

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع شد.این بسته های معیشتی/غذایی درقالب طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی وبا هدف کمک به مشاغل آسیب دیده کرونایی این بخش توزیع شد.

لازم الذکراست باشروع بیماری منحوس کرونا،بسیج درخط مقدم مبارزه با این بیماری حضور داشت و درطی ماههای اخیر وسالیان گذشته حوزه مقاومت بسیج اقدام به توزیع بسته های معیشتی دربین اقشار مختلف مردم کرده بود.توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک توزیع 130بسته غذایی توسط حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک

برچسب ها :
نظر جدید