سه شنبه، 23 آذر 1400 00:00 کد مقاله : 14000923001
امین روانان
نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از جمله قوانین وحقوق مسلم معلمان عزیز بوده که سالها معطل مانده واجرا نگردید
اندر حکایت نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان

رهیافت جنوب ؛به قلم عبدالصالح صمدی -معاون اسبق پشتیبانی آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویر احمد - مدتی هست با شروع به کار دولت سیزدهم موضوع رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از موضوعات روز جامعه در فضای محازی وحقیقی گردیده ،به عنوان یک فرهنگی از خانواده بزرگ جامعه فرهنگیان که چندین سال در سطوح مختلف آموزش وپرورش در استان کهگیلویه وبویر احمد خدمت نموده ام مطالبی را بیان کنم .

نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از جمله قوانین وحقوق مسلم معلمان عزیز بوده که سالها معطل مانده واجرا نگردید

قانون مذکور از جمله الزامات وتکالیف مصوب در قانون برنامه ششم توسعه بود که قانون برنامه ششم در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی مصوب جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردید .

مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۶۳قانون برنامه ششم دولت را مکلف نموده که بر اساس قانون سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان را در سال ۹۷اجرا نماید .

۴-اگر دولت تدببر وامید بر اساس قانون مذکور  در بودجه سنواتی هر سال بخشی از نظام رتبه بندی را اجرا می نمود در بودجه ۱۴۰۰گام نهایی برداشته می شد .
۵-هر لایحه وقانون باید ظوابط واجرای آن توسط دولت تهیه وپیوست آن گردد تا شیوه اجرا بار مالی قانون مذکور وحمل تامین منابع مالی آن مشخصص گردد که متاسفانه دولت تدبیر وامید طی ۵سال زحمت ضوابط آن را نیز نکشید است تا مشخص شود هر کدام از فرهنگیان عزیز در کدام رتبه بندی از رتبه های پنج گانه مربی معلم ،استاد یار معلم ،دانشیار معلم ،استاد ،معلم قرار می گیرند ،تا بار مالی آن بر اساس این اطلاعات وآمار مشخص گردد.

چند سوال در ذهن جامعه فرهنگیان هست که به اختصار می پردازیم 

دولت تدبیر وامید  وشخص رئیس دولت تا آخرین روز پایانی دنبال اجرای سند ۲۰۳۰بودند ،اما نظام رتبه بندی که زیر ساخت جامعه فرهنگیان است را اجرا ننموده وحتی ضوابط اجرای آن را تهیه نکرده اند و۵سال از آن غافل بوده ،اما در روزهای پایانی عمر دولت به فکر اجرای آن افتاده اند .

چه اتفاقی افتاده است کسانی که ۸سال دولت تدبیر وامید به عنوان مطالبه گر به دنبال اجرا نظام رتبه بندی نبوده وتمام قد از دولت همفکر خود دفاع نموده اند ولی امروز ظرف مدت ۳ماه از دولت سیزدهم که بودجه آن توسط دولت تدبیر وامید بسته شده انتظار معجزه دارند ومطالبه گر شدند ؟

این در حالی هست که آنها باید پاسخگوی علت عدم اجرای قانون مذکور باشند وچه شده است ۵سال زمان اجرا قانون برنامه ششم خواب بوده اند ویکباره بیدار شده اند؟

امید هست دولت سیزدهم قانون مغفول مانده طی ۵سال دولت تدبیر وامید را اجرا نماید واز طرفی همکاران عزیز وفرهنگی  در مطالبه حقوق مسلم خود به نحوی عمل نمایند که مورد سو استفاده بدخواهان نظام داخلی وخارجی قرار نگیرند

لازم به توضیح است که کلیات نظام رتبه بندی در تابستان ۱۳۹۲توسط جناب اقای حاج بابایی وزیر وقت آموزش وپرورش وهمکاران ایشان تهیه ودر پیش نویس برنامه ششم گنجانده شده هست وبتده هم در کنار معاونین پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استانها در جلسات توجیهی آن شرکت نموده ام .

اندر حکایت نظام رتبه بندی حرفه ای معلماناندر حکایت نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان

 

نظر جدید
پربازدیدها