شنبه، 01 آبان 1400 00:00 کد مقاله : 14000801004
مهرداد جهان خواه
این جشن توسط سرکارخانم طوبی درفش نماینده موسسه آبشارعاطفه ها برنامه ریزی واجرا شد.
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها

برگزاری جشن میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب جشن باشکوهی از طرف سازمان مردم نهادآبشارعاطفه ها شعبه دیشموک برگزار شد.
به مناسبت میلادپیامبراکرم ص و ولادت امام جعفرصادق ع حاج آقا داوودی نژاد امام جمعه موقت بخش دیشموک به عنوان سخنران برنامه ،وهمچنین حاج صداقتمندمداح اهل بیت به مولودی خوانی پرداختند.
این جشن توسط سرکارخانم طوبی درفش نماینده موسسه آبشارعاطفه ها برنامه ریزی واجرا شد.لازم الذکراست دراین جشن بیش از ده کارت هدیه،کفش ولباس دانش آموزی به کودکان ودانش آموزان ایتام وخانواده های ایتام ومددجویان تحت پوشش ،ازطرف خانم درفش اهدا شدبرگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها
برگزاری‌جشن‌میلادپیامبراعظم توسط موسسه آبشارعاطفه ها

نظر جدید
پربازدیدها