سه شنبه، 13 مهر 1400 00:00 کد مقاله : 14000713002
مهرداد جهان خواه
به مناسبت آخرماه صفر و رحلت پیامبراکرم(ص)وامام حسن مجتبی(ع)ازطرف هیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم مراسم سوگواری در حسینیه شهید طباطبایی دیشموک برگزارشد.
گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم

"رهیافت جنوب"
گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی  صمصام المنتقم.
به مناسبت آخرماه صفر و رحلت پیامبراکرم(ص)وامام حسن مجتبی(ع)ازطرف هیئت صمصام المنتقم مراسم سوگواری در حسینیه شهید طباطبایی(حاج قیصری)دیشموک برگزارشد.
به گفته حجت الاسلام مهردادشریعت نیا مسئول هیئت
فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم فردا شب نیز این مراسم معنوی برگزارخواهدشد..دراین مراسم حجت الاسلام والمسلمین علی اکبرراوندامام جمعه محترم شهر دیشموک پیرامون شخصیت والای حضرت محمد(ص)و امام دوم شیعیان به ایرادسخن پرداختند.گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم

نظر جدید
پربازدیدها