چهارشنبه، 24 شهریور 1400 00:00 کد مقاله : 14000624002
امین روانان
چه کسانی مخالف پیوستن فولاد اکسین به فولاد خوزستان هستند؟/ جولان دلالان برای شکست پروژه برگشت فرزند به مادر


رهیافت جنوب؛ در حالیکه تا سال 1397 حاصل عملکرد وزارت رفاه و بانک ملی در اداره اکسین 164 میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از 2000 میلیارد تومان بدهی در پرونده های حقوقی بود. تنها دو سال حضور مدیران فولاد خوزستان در راس اکسین و تعامل این دو شرکت ضمن تسویه کلیه بدهی ها سود 2500 میلیارد تومانی نصیب سهامداران و ذینفعان اکسین کرد.

چه کسانی مخالف پیوستن فولاد اکسین به فولاد خوزستان هستند؟/ جولان دلالان برای شکست پروژه برگشت فرزند به مادر
سوالی که مطرح است شرکتی که فقط طی دو سال این همه سود داده در سال های گذشته چه بلایی برسرش آمده بود؟ 
قطعا پاسخ روشن است؛ سوء مدیریت در فروش چکی و کارمزدی در کنار رانت خواری دلالان و کارچاق کن ها همه اینها  باعث شدند که تا سال 1397 اکسین با زیان و بدهی  وحشتناک به مرز سقوط و ورشکستگی برسد.


حالا که در کابینه سید ابراهیم  رئیسی عزم جزم شده که با تجمیع این دو شرکت مسیر رو به رشد و توسعه و اشتغال آفرینی صنعت فولاد در خوزستان تقویت شود و شرکت ها با تکمیل زنجیره تولید خود در جهت خودکفایی و اشتغال جوانان حرکت کنند تعدادی از دلالان قدیمی که طی دو سال گذشته از این سفره حذف شده بودند با هزینه پول های هنگفت و جعل نظرات تصمیم دارند تجمیع دو شرکت را برهم بزنند. 


پیشنهاد می کنیم مسئولان تصمیم گیر نگاهی به پرسش های زیر به کنند و در پی یافتن پاسخ باشند؟


1- چرا فولاد اکسین فقط در سال 98 سود 513 میلیارد تومانی کسب کرد در حالیکه در دهه قبل بالاترین سودش 6 میلیارد تومان بوده و در اغلب سالها زیان چند ده میلیارد تومانی را تجربه کرده؟
2- این سود از دست رفته نصیب کدام دلالان و کارچاق کن ها بوده است؟
3- چرا سود دلالان از دریافت تولیدات کارمزدی چند برابر شرکت فولاد اکسین بوده است؟
4- در جریان ماجرای فروش ورق های فولاد اکسین خارج از بورس کالا در تابستان 97 چقدر محصول به دلالان داده شد؟
5- پرونده تولید اسلب های ضایعاتی که منجر به خسارت شدید به خط تولید شد در چه دوره ای و توسط کدام دلال ها به شرکت تحمیل شد؟
بعضی از این پرونده ها که حاکی از سو جریانات مالی است منجر به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی و سایر سازمان ها شدند ، قطعا اگر مسئولان پاسخ این سئوالات را نیافتند با یک تحقیق و تفحص ساده می توان از بخش های تولید ، فروش و مالی شرکت فولاد اکسین دریافت کنند.

نظر جدید
پربازدیدها