پنج شنبه، 11 شهریور 1400 00:00 کد مقاله : 14000611001
مهرداد جهان خواه
درکارنامه درخشان آقای رسالتی میتوان به هشت سال قاضی دادسرا و دادگاه دزفول در سمت های دادیاری و بازپرسی و ریاست دادگاه کیفری،شش سال تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی دهدشت ...
کرسی دادستانی شهرستان ایذه به فرزند شایسته دیشموک رسید

"رهیافت جنوب"
کرسی دادستانی شهرستان ایذه به فرزندشایسته دیشموک رسید.
به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،دادستان عمومی وانقلاب شهرستان ایذه ازتوابع استان خوزستان مشخص شد.
مطابق مصوبه کمیسیون انتصابات و نقل و انتقالات قوه قضاییه اقای "یارمحمد رسالتی خواه" به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه انتخاب شد.وی هم اکنون در سمت ریاست دادگاه کیفری شهرستان دزفول مشغول به خدمت هستند.
شایان ذکر است ایشان زاده روستای مورخانی از توابع بخش دیشموک می باشد.آقای رسالتی خواه دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه می باشند.
شهرستان ایذه با جمعیتی بالغ بر دویست هزار نفر در شرق استان خوستان قرار دارد و با استانهای کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاری هم جوار است.درکارنامه درخشان آقای رسالتی خواه میتوان به هشت سال قاضی دادسرا و دادگاه دزفول در سمت های دادیاری و بازپرسی و ریاست دادگاه کیفری،شش  سال تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی دهدشت و دزفول اشاره کرد.
پایگاه خبری رهیافت جنوب این موفقیت و انتصاب شایسته رابه آقای رسالتی خواه تبریک عرض مینماید.

کرسی دادستانی شهرستان ایذه به فرزند شایسته دیشموک رسید

نظر جدید