یکشنبه، 20 تیر 1400 00:00 کد مقاله : 14000420006
مهرداد جهان خواه
زاگرس و درخت بلوط این دوست و یار دیرین کهنسال را فقط مردم زاگرس می فهمند و با اتش گرفتن هر برگ از درختان زاگرس خون گریه می کنند. بر تیهو و قناری و کبک نیمه سوخته اشکمان ج ...
در چهارمین روزپیاپی کوه های نارک گچساران  درشعله های آتش  میسوزد.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛آتشسوزی کوه های نارک گچساران واردچهارمین روزپیاپی شده است.
دلنوشته ای زیبا را از آقای اکبردهبان نژادیان را برایتان نقل میکنیم.:
زاگرس که البرز را سوزاند
  باشد که از خواب غفلت بیدار شده و مواظب سوختن البرزها و زاگرس ها باشیم 

کوههای سر به فلک کشیده ی منطقه ی نارک گچساران زبانه کشیده است، کار از فریاد و نعره گذشته و به آتش رسید، آری کوههای ریش سفید و پیر زمین که همسن تاریخ می باشند دردهای درون را زبانه کشیده اند، برگ های سبز و اقاقی و قناری و بلبلان و آهوانِ در آغوش خویش را به قربانگاه بُرد تا شاید فرماندهان و قهرمانان پوشالی پشت بلندگوها و بر صندلی های چرخ دار تکیه داده از خواب برخیزند ….
اندوه مردم زجر کشیده را درختان سبز و پرندگان آسمان، آتش نعره زده اند تا شاید مالکان صندلیِ قدرت و چپاولگران ثروت در سرزمین نجیبان بفهمند ولی افسوس…
آری این اشک زاگرس هست به یاد قهرمان و شهید سبز البرز زارعی، ولی افسوس…
افسوس که طمع قدرت و هوس ثروت چشمان مسندنشینان را کور و گوش هایشان را کَر کرد و نمی بینند و نمی شنود و همچنان نه جنگل بلکه تکه های وجود مردم زاگرس در آتش می سوزد.
زاگرس و درخت بلوط این دوست و یار دیرین کهنسال را فقط مردم زاگرس می فهمند و با اتش گرفتن هر برگ از درختان زاگرس خون گریه می کنند.
بر تیهو و قناری و کبک نیمه سوخته اشکمان جاری ست و *شیونِ رود رود* ناتمام.
آری زبانه کشیدن نهایت درد است و در خویش سوختن نهایت بی پناهی.
پرندگان که بچه های طبیعت اند و درختان که ریه های تنفسی جهان اند چنین سوختن و سکوت انسان را نهایت اندوه است.
به کِه و کجا باید داد زد و فریاد کرد و شکوه بر کِه بَرَم.
________________________
فیلم آتشسوزی کوه های نارک گچساران
،👇👇👇👇👇

نظر جدید
پربازدیدها