جمعه، 21 خرداد 1400 01:57 کد خبر : 14000321001
سیروس بزمی
اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات

 

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک، اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خود را برای این سایت خبری فرستاد که عینا به شرح ذیل عنوان می گردد:

اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات

اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات

چهره فعلی شهر مملو از افسردگی و ژولیدگی است که 
نیازمند جایگزین نمودن طرح های نو با استفاده از علم 
روز معماری در جهت ارتقاء وضعیت موجود است که 
اینجانب با توجه به تخصصی که در این زمینه دارم می 
توانم با پیشنهاد طرح هایی به اعضای شورای شهر و 
شهرداری سیمای شهر را تغییر داده و شور و نشاط توام 
با زیبایی و آراستگی به وجود آورم که در ذیل به گوشه 
ای از آن ها اشاره میکنم.
عکس ها صرفا جهت معرفی مبلمان شهری می باشند و ایده های طراحی اجزای مبلمان شهری باید مطابق اقلیم و خرد اقلیم, مصالح بومی,حس مکان,ادراک روانشناختی محیط 
,فرهنگ, توسعه ی پایدار و هویت و.......باشند
.

اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات اهداف، برنامه ها و رزومه ی کاری خانم زهرا فردایی مقدم از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک + جزئیات

نظر جدید

پربازدیدها