چهارشنبه، 19 خرداد 1400 00:00 کد مقاله : 14000319001
سیروس بزمی
لیست نهایی اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر لیکک اعلام شد+ جزئیات

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهمئی لیست اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لیکک، مرکز شهرستان بهمئی را اعلام کرد

سنایی افزود: در اجرای ماده54 قانون انتخابات و ماده56آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ليکک مي رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روزجمعه مورخ1400/03/28برگزار مي شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر ليکک به شرح زير ميباشد:

وی در پایان از شهروندان خواست که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
1-نظر به اينکه تعداد اعضای اصلي شورای اسلامي اين شهر 5 نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامي تعداد حداکثر 5 نفـر را مي توانند در برگ رأی بنويسند .
2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداری بهمئى در اجرای ماده  52 قانون انتخابات شوراهای اسلامي کشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأی ، آماده دريافت شکايات انتخاباتي مي باشد .
3- شکاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که به استناد تبصره  1ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل کار يا سکونت شاکي يا شاکيان را داشته باشد.

نظر جدید
پربازدیدها