پنج شنبه، 26 فروردین 1400 00:00 کد مقاله : 14000126001
مهرداد جهان خواه
سیاست کشور معلوم است، خب حالا تشخیص مسئولین ما این است که برویم مذاکره کنیم تا همین سیاست را اعمال کنیم
مذاکرات برجامی فرسایشی نشود

"رهیافت جنوب"

#سیاسی

جدیدترین مواضع رهبرانقلاب پیرامون مذاکره با قدرتهای غربی

آیت الله خامنه ای:سیاست کشور در زمینه تحریم‌ها و برجام مشخص است  مسئولان مراقبت کنند که مذاکرات فرسایشی نشود
‌‌
رهبر انقلاب، امروز در محفل انس با قرآن: درباره قضیه برجام و تحریمها، ما سیاست کشور را اعلام کردیم و به مسئولین هم گفتیم، در صحبت عمومی هم گفتیم.

سیاست کشور معلوم است، خب حالا تشخیص مسئولین ما این است که برویم مذاکره کنیم تا همین سیاست را اعمال کنیم.

ما بحثی نداریم در این زمینه منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید باشد. نباید جوری باشد که طرفها بخواهند همین طور کش بدهند که این برای کشور ضرر دارد.

این که آمریکاییها هی اسم مذاکره با ایران می‌آورند، اینجور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه حرف حقی را قبول کند. نه، میخواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند.

همین سیاستی را که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشود، چون ما خاطرجمع نیستیم به وعده آنها. تا حالا ده‌ها بار به وعده‌شان عمل نکردند و ضد وعده عمل کردند، حالا هم همین کار را خواهند کرد.

این مذاکره‌کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوص تصدیق می کنند که همین درست است و حق با ایران است. اما در مقام تصمیم گیری خب تابع آمریکا هستند.

بنابراین پیشنهادهایی هم که می‌کنند غالباً پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است که قابل نگاه کردن حتی نیست.

نظر جدید