شنبه، 17 آبان 1399 00:00 کد مقاله : 13990817002
امین روانان
وی افزود: زمان انجام تعمیرات اساسی سال ۹۹ از روز نخست آذر ماه به مدت ۱۰ روز در نظر گرفته شده و پیش بینی گردیده است که در این مدت، تعداد ۵۷۸ فعالیت با صرف ۴۸۵۰۰ نفر ساعت ا ...
دومین اورهال برنامه ریزی شده فولاد اکسین با هدف حداکثر شدن ظرفیت های کارخانه آذرماه آغاز می شود.

به گزارش رهیافت جنوب به نقل از  روابط عمومی، محسن ابوعلی مدیر نت و رییس ستاد تعمیرات اساسی کارخانه، مهمترین هدف از انجام تعمیرات اساسی کارخانه در سال ۱۳۹۹ را حفظ و نگهداری شرایط مطلوب خط تولید و تثبیت آماده به کاری تجهیزات به منظور استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کارخانه عنوان کرد و گفت: در گام نخست شرح فعالیت ها بر اساس اولویت مشخص و لیست قطعات یدکی مورد نیاز استخراج شد، در گام بعد تامین قطعات یدکی مورد نیاز، همچنین تدوین و یا بازنگری دستورالعمل های اجرایی بر اساس استانداردها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: زمان انجام تعمیرات اساسی سال ۹۹ از روز نخست آذر ماه به مدت ۱۰ روز در نظر گرفته شده و پیش بینی گردیده است که در این مدت، تعداد ۵۷۸ فعالیت با صرف ۴۸۵۰۰ نفر ساعت انجام شود.

مهندس محسن ابوعلی در خاتمه گفت: در روز دهم کلیه تست های گرم سیستم ها انجام و سیستم ها جهت شروع تولید در اختیار واحد بهره برداری قرار خواهد گرفت

نظر جدید
پربازدیدها