چهارشنبه، 16 مهر 1399 00:00 کد مقاله : 13990716002
سیروس بزمی
به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و همچنین هفته جهانی سالمندان به سراغ مدیر اداره بهزیستی شهرستان بهمئی رفتیم تا آماری را از این دو گروه در سطح این شهرستان بگیریم.
گفتگو با مدیر اداره بهزیستی شهرستان بهمئی به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و همچنین هفته جهانی سالمندان

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و همچنین هفته جهانی سالمندان به سراغ مدیر اداره بهزیستی شهرستان بهمئی رفتیم تا آماری را از این دو گروه در سطح این شهرستان بگیریم.

ناصر مختاری در ابتدا آماری را از تعداد ناشنوایان در سطح شهرستان ارائه داد.

وی گفت: تعداد کل معلولان شنوایی شهرستان ۱۲۴ نفر هستند که از این تعداد ۵۰ درصد در سطح  شدید، ۴۵ درصد در سطح متوسط، ۴ درصد خفیف و یک درصد در سطح خیلی شدید هستند.

مختاری افزود: از این تعداد معلول شنوایی ۶۷ نفر مرد و ۵۱ درصد از این تعداد ناشنوای مرد دارای معلولیت شنوایی شدید، ۴۳ درصد متوسط و ۶ درصد به صورت خفیف هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهمئی ادامه داد: تعداد معلولان شنوایی زنان در سطح شهرستان ۵۷ نفر که از این تعداد ناشنوای زن، ۵۱ درصد دارای معلولیت شدید، ۴۷ درصد متوسط و ۲ درصد به صورت خفیف هستند.


وی گفت: از این تعداد معلول ناشنوا، تعدادی در سطح شهرستان مشغول به کار هستند و برای خود درآمدزایی دارند.
وی در ادامه آماری را از سالمندان در سطح شهرستان ارائه داد.

مختاری گفت: تعداد کل سالمندان شهرستان ۳۲۴۲ نفر که از این تعداد ۱۷۱۰ نفر مرد و ۱۵۳۲ نفر زن هستند که بیشترین درصد این سالمندان در محدوده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال قرار دارند که ۳۷ درصد از مردان سالمند و ۳۷ درصد از جمعیت زنان سالمند در این محدوده سنی زندگی می کنند.

نظر جدید
پربازدیدها