شنبه، 29 شهریور 1399 00:00 کد مقاله : 13990629001
امین روانان
جوابیه کمیته امداد دیشموک مبنی بر درج خبرقصه ی پر غصه ی زندگی خانواده ای که با فوت سرپرست خانواده، تراژدی غم انگیزی را رقم زد + جزئیات

مدیر مسئول محترم سایت وزین رهیافت جنوب ؛سلام علیکم.
پیرو درج خبر مبنی بر  قصه ی پر غصه ی زندگی خانواده ای که با فوت سرپرست خانواده، تراژدی غم انگیزی را رقم زد + جزئیات به عرض می رسانم .

 برادر مرحوم یونس تارک ساکن شهر دیشموک بوده و از مددجویان تحت حمایت تبصره۱۴و ماهیانه کمک معیشت دریافت مینموده و خودش پایان خدمت نداشته و برادرش یک فقره وام خوداشتغالی دریافت نموده و مرحوم تارک در مغازه کار میکرد و پرونده حمایتی ایشان جز پرونده های شهری بوده و ساختمانی که در سایت زده شده مربوط به ایشون نبوده است   لذا حسب ضوابط جاری کمیته امداد همسر ایشان به علت فوت سرپرست و ارائه فوت نامه انشالله درآینده از نعمت احداث مسکن و مزایای قانونی کمیته امداد بهرمند میگردد ضمنا نامبرده قبلا از روستای شرنگ رنگ به دیشموک مهاجرت نموده

باتشکر قدرت افسانه-مدیر کمیته امداد دیشموک 

رهیافت جنوب: طبق پیگیری های بیشتر همکاران خبری ما از این خانواده، تصویر کپری که در خبر درج شده است متعلق به همین خانواده است و در حال حاضر هم در همین روستای امیرآباد زندگی می کنند.

نظر جدید
پربازدیدها