شنبه، 25 مرداد 1399 21:24 کد خبر : 13990525002
امین روانان

رهیافت جنوب ؛ به قلم  بهزاد همتی   ‌۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز ایران اسلامی به خاک وطن ، یادآور و الگوی عظیم و الهام بخشی از مقاومت و ایستادگی با دستان خالی ، و آرمان های محکم ، با پیوند مرگ و ارزش ها ، در برابر جبر زمان و در چنگال خصم بی انتهای دشمن بعثی بی رحم ، و تا دندان مسلح بوده است ، که صدامیان به امید ضعف و تسلیم اراده های آنان ، ریشه مقاومت و باور و ارزشهای اسلامی آنان را هدف گرفته ، و اما خود ناامید و ناکام و متزلزل از زدن این ریشه عمیق ، از هیچ سبعیت و جنایتی فروگذار نبوده اند .

و امروز ۲۶ مرداد ، پس از سالها مقاومت و شکنجه ، و نگه داشتن عشق به خاک پاک وطن در قلب خود ، این جان بازان در بند دشمن بی رحم ، از آنسوی مرزهای مقاومت و جان بازی ، به این سوی مرز دلدادگی و عشق و وفاداری رسیده اند ، و در مرزهای به خون شسته وطن ، با جسم و روح زخمی سرود فتح خواندند .

در سیاهچال های پر از کینه و دشمنی صدام ، آزادگان سرافراز ایل بزرگ بهمئی ، « حاج رضا خلیلی ، ، فریبرز خوب نژاد ، قادر آشنا ، شعبان بهمئی ،عبدالقادر کوثری ، ابولحسن جشیره نژاد ، مجید خوب ، علیرضا باقری ، علیرضا جاوریان ، محمدرضا پرمر ،  ، محمد آرمند ، عبدصالح خاک نژاد ، جمعه فکوری ، عبدالحسین دوستی و ... » ، نیز شهدای زنده و استوار امروزند ، که میدان رزم را در دو جبهه مستقیم و نابرابر جنگ و اسارت به قیمت هستی و جان خود ، و تحت غیرانسانی ترین شکنجه های وحشیانه رژیم بعثی صدام تحمل کرده اند ، که تنها می توان لحظه ای از سالیان طولانی اسارت و رنج این فاتحان مقاوم را تصور نمود ، که در این میان ، حاج رضا خلیلی ، حاج فریبرز خوب نژاد و حاج قادر آشنا نیز ، ستون و چهره هایی شاخص و برجسته در مدیریت کلان کشور و افتخاری بی بدیل برای ایل بزرگ بهمئی هستند .

و نیز آنان هنوز هم الگو و یادگاران مقاومت در جنگ های پیدا و پنهان علیه حیات و جان انسانند ، بخصوص طی چند ماه اخیر ، که بواسطه انتشار عالمگیر ویروس بی رحم کرونا ، و پویش سراسری در خانه بمانیم ، اراده آزادگان عزیز و سالیان طولانی اسارت و شکنجه و ایستادگی شان ، شایسته و واقعی ترین الگوی مقاومت مردم در برابر خطرات جانی زمانه ، و مصائب و فائق آمدن بر امواج منفی حاصل از هجمه وسیع این ویروس بر عالم خاکی بوده اند .

این روز بزرگ و عزیز را به آزادگان استوار و سرافراز ایل بزرگ بهمئی ، و همه آزادگان وطن تبریک عرض می نمائیم ، و یاد و خاطره آزادگان شهید که در پی تحمل رنج و شکنجه های اسارت ، به همرزمان شهید خود پیوسته اند را گرامی می داریم .

نظر جدید

پربازدیدها