جمعه، 24 مرداد 1399 21:43 کد خبر : 13990524003
مهرداد جهان خواه
رابط پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یاسوج گفت: با تلاش تیم پیوند اعضا دو کلیه، کبد و لوزالمعده این جوان مرگ مغزی جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد
اهداءاعضو،اهداءزندگی.     اعضای بدن جوان مرگ مغزی24ساله کهگیلویه و بویراحمدی به4بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب
اعضای بدن جوان مرگ مغزی24 ساله کهگیلویه و بویرحمدی به4 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. با تلاش اعضای تیم های پیوند اعضاء دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و یاسوج، اعضای بدن کورش تبادار از اهالی بخش چاروساروستای رودچک‌در  کهگیلویه از بدنش جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد.

اهداءاعضو،اهداءزندگی
اعضای بدن جوان مرگ مغزی24ساله کهگیلویه و بویرحمدی به ۴ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

داریوش تبادار برادر مرحوم گفت: در این اقدام که با رضایت خانواده و در جهت رضای حق انجام شد، چهار بیمار نیازمند اعضای بدن برادرم را دریافت کردند و بدون شک خشنودی آنها باعث رضایت خدواند می شود. 

وی گفت: اگر چه برادر خود را ا دست داده ایم اما خوشحالی برخی خانوده های نیازمند موجب خرسندی ماست.

آقای پورنگ دائی مرحوم نیز گفت: وی برای هماهنگی پیوند کلیه به برادر خود در مسیر سفر به شیراز دچار تصادف و ناجی دیگران شد.

رابط پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یاسوج گفت: با تلاش تیم پیوند اعضا دو کلیه، کبد و لوزالمعده این جوان مرگ مغزی جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد.

سینا سعیدی سوق گفت: اعضای بدن وی برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیرا انتقال داده شد.
این مورد پنجمین اهداء عضو در سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد است.

نظر جدید

پربازدیدها