چهارشنبه، 25 تیر 1399 00:00 کد مقاله : 13990425001
داود طلوعی مطلق
بیانیه سرپرست دفتر نظارت وبازرسی شورای نگهبان شهرستان بهمئی بمناسبت سالروز تاسیس نهادشورای نگهبان
جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،ولی طلوعی مطلق سرپرست دفترنظارت وبازرسی شورای نگهبان شهرستان بهمئی: بمناسبت 26تیر59سالروز تاسیس نهادشورای نگهبان یاداشتی به این سایت فرستادند که متن یاداشت به شرح ذیل هست:

26 تیر سال ۵۹ بنا به اصل ۹۱ قانون اساسی سالروز تشکیل شورای نگهبان هست که براساس قانون نهادی مستقل وخارج از قوای سه گانه است وشورای نگهبان بعد از اولین مجلس شورای اسلامی که در هفتم خرداد۵۹شکل گرفت درهمان سال و در۲۶تیرماه رسما شروع بکارکرده و در همین تاریخ وبا شکل گرفتن مجلس وشورای نگهبان زنده یاد مرحوم دکتر حسن حبیبی پایان کار شورای انقلاب را اعلام کرد واین نهادمقدس همواره مورد تایید وحمایت حضرت امام ره بنیانگذارجمهوری اسلامی و رهبرمعظم انقلاب بوده است. حضرت آقا فرمودند: یکی از نعمت های خدواند که به این انقلاب  ونظام اسلامی بخشیده است شورای نگهبان هست.

شورای نگهبان وظایف مهمی را برعهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از صیانت از قانون اساسی واحکام اسامی،تفسیر قانون اساسی،نظارت بر انتخاباتها(به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی) ورفراندوم ودراین راستا تشکیلاتی را در سراسرکشور تحت عنوان دفاترنظارتی ایجاد وشبکه منسجم نظارت راتشکیل واز طرق همایشها،جلسات ،نشریات.و...اقدام به آموزش شبکه می نماید ونیروهایی راتربیت وآماده ساخته  تا برانتخابات وصیانت از آرا مردم نظارت نمایند ورعایت حق الناس که وظیفه ای مهم وغیر قابل بخشش از سوی خداوند است از بزرگترین اهداف شورای نگهبان هست

شورای نگهبان درراه اهداف مقدس خودهمواره مورد هجوم دشمنان بوده وهست واین خود گویای جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب است.

این روز بزرگ را به همه حافظان ونگهبانان نظام اسلامی،مخصوصا اعضای محترم شورای نگهبان وناظرین شبکه نظارت تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

خبرنگار:داودطلوعی مطلق

 

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی استجایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

جایگاه مهم شورای نگهبان در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی است

نظر جدید