شنبه، 21 تیر 1399 00:00 کد مقاله : 13990421003
مهرداد جهان خواه
یازده ‌نوعروس‌ دیشموکی ‌جهیزیه خود را ازموسسه خیریه آبشارعاطفه ها دریافت کردند.
یک‌ موسسه ‌خیریه ‌به ‌نوعروسان ‌دیشموکی ‌جهیزیه ‌اهدا کرد

به گزارش رهیافت‌جنوب، یازده‌نوعروس‌دیشموکی‌جهیزیه خودرا ازموسسه خیریه آبشارعاطفه هادریافت کردند.به گفته سرکارخانم طوبی درفش مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بخش دیشموک،به۱۱ نوعروس دیشموکی جهیزیه ازدواج اهدا شد؛و هر نوعروس ۵ قلم جهیزیه شامل گاز، سرویس تفلون، فرش شش متری، پتو و کولرآبی به ارزش چهار میلیون و چهارصد هزار تومان و ارزش کل ۴۴ میلیون تومان اهدا شد.
مسئول موسسه‌خیریه گفت: طی ۸ ماه اخیر موسسه خیریه آبشار عاطفه‌ دو بار جهیزیه ازدواج به نوعروسان دیشموکی اهدا نموده‌وهمچنین‌مبلغ ۷۵ میلیون تومان اقلام نقدی و غیرنقدی همچون پوشاک، مواد غذایی و کارت هدیه به افراد بی‌سرپرست‌،بدسرپرست‌و زنان سرپرست خانواراهدا شد.

نظر جدید