جمعه، 26 اردیبهشت 1399 00:00 کد مقاله : 13990226001
امین روانان
قطعه شعری به مناسبت شهادت امام علی

رهیافت جنوب /جهانشاد طاعتی در وصف امام علی (ع)

 

علی جان میدانم چرا فزت و ربّ الکعبه را گفتی
چرا که

 زین قفس راحت شدی و
پر را گشودی به
سوی حق پرواز کردی
چرا که بعد پیغمبر و بعد از همسرت زهرا
 یکی محرم نمی‌دیدی که راز دل به او گویی
و لکن نیمه شب ره در بیابان می‌نمودی
سر میان چاه می‌کردی
و راز دل به چاه و آب می‌گفتی

 
علی راحت شدی از قاسطین
 از ناکثین، از مارقین
همانان به صفین در دلت خون‌ها بکردند در صف میدان

 همانان که به محض دیدن قرآن به روی نیزه دشمن سلاح‌ها را به زیر آورده و اعلام بنموندند آتش‌بس

 و تو فرمانده لشگر به آنان بانگ در دادی که ای مردم
 منم قرآن

 و این قرآن که بینی بر سر نیزه فریب است و ریاکاری
 اگر امروز این قرآن صامت را به زیر اندر نیندازیم
به فردا روز رأس سبط پیغمبر حسین من به روی نیزه خواهد رفت
 ولی افسوس
 صد افسوس
 هزار افغان
که آن کج‌فهم‌ها
آن بی‌شعوران
 بر سرت فریادها کردند که ما و جنگ با قرآن
 علی راحت شدی از آن دنی مردم
 شقی مردم
همانان که به نام یاری اسلام به منبرها رفته به تو دشنام می‌دادند
و می‌گفتند
 علی در خط رهبر نیست
 علی عشق حکومت دارد و یار پیمبر نیست
عجب هیهات
عجب هیهات
علی داماد پیغمبر

علی اول مسلمانی که بیعت کرد با رهبر
علی آن ناطق اسلام در منبر
 علی جای پیمبر خفته در بستر
 شجاعت بهترین افسر
 قضاوت بهترین داور
چنین شخصیتی را آن جنایت پیشگان
اول معاویه سپس آن پیر مکار عمروعاص و دیگر سعد ابی‌ وقاص

 به نام یاری اسلام به منبرها همی رفته به او دشنام می‌دادند و می‌‌گفتند علی در خط رهبر نیست

 علی عشق حکومت دارد و یار پیمبر نیست
 عجب هیهات
 عجب هیهات

علی آنکه حکومت بهر او از عطسه بز
 و یا یک وصله بر گیوه دنی‌تر بود
همی گفتند علی
 عشق حکومت دارد و یار پیمبر نیست


علی راحت شدی از خون دل خوردن
 علی راحت شدی از شقشقه
 گفتن و خار در چشم و

 استخوان در حلق و در میان هزاران مسلم و در خانه تک ماندن

علی راحت شدی

علی بنگر که دیگر ما به صفین‌ها به قرآن بر سر نیزه

ز آمریکا و اقمارش نخواهیم خورد فریب دیگر

علی بنگر که ما گول حکم عمروعاص و اشعری دیگر نخواهیم خورد

علی ما شیعیانت
 به یاد ناله‌های در دل شب‌ها
به یاد روی نیلی و کبود همسرت زهرا
 به یاد جسم خونین حسینت روز عاشورا
 به زیر بار ذلت تن نخواهیم داد

شهادت  مولا علی (ع)


بر همه  شعیان  و ازادی خواهان دنیا  تسلیت  باد


جهانشاد  طاعتی

برچسب ها :
نظر جدید
پربازدیدها