جمعه، 15 فروردین 1399 00:00 کد مقاله : 13990115002
سیروس بزمی
 وسایل بهداشتی و پیشگیری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به شهرستان بهمئی جهت توزیع اهدا گردید + جزئیات

به گزارش رهیافت جنوب، با پیگیری آقای عباسقلی خوب نژاد مسئول پایگاه بهداشتی شهر لیکک و همکاری و مساعدت و دغدغه دکتر رضا خلیلی ، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ، جهت کمک به وضعیت بهداشت و درمان ، مبلغ ۳۰ میلیون تومان وسایل بهداشتی و پیشگیری ، از جمله الکل و ماسک جهت توزیع در بین مردم عزیز شهرستان بهمئی ، به شبکه بهداشت و درمان و کمیته بحران این شهرستان تحویل گردید .

جا دارد ضمن تشکر ویژه از کمیته بحران شهرستان بهمئی، صمیمانه از کمک، همیاری، همراهی و دغدغه های دکتر رضا خلیلی نسبت به مردم شهرستان بهمئی تقدیر و تشکر بنماییم.

نظر جدید