دوشنبه، 11 فروردین 1399 00:00 کد مقاله : 13990111001
سیروس بزمی
مدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبرداد

‌‌‌به گزارش رهیافت جنوب، مدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی ، بنیاد علوی در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به شهرستان لنده خبرداد.‌‌‌‌‌

مراد مرادی پور در گفت وگوباخبرنگار پایگاه خبری رهیافت جنوب از لنده، اظهار داشت: در این روزهای سخت وحساس که ویروس کرونا به همه جای جهان رسیده و خصوصا به کشور عزیز مان ایران و به تبع استان گهکیلیویه بویراحمد رسوخ کرده است یکی از مهم ترین وظایف همگانی مردم وادارات مبارزه با این ویروس منحوس  است.

وی افزود: همه باید در این روزهای سخت وحساس کشور دست به دست هم دهند ودر خانه بمانند تا هرچه سریع تر سلامت به جامعه و مردم برگردد.
 

مرادی پور افزود:  بنیاد علوی در راستای ریشه کنی ویروس کرونا ،کمک به سلامت مردم وهمچنین کمک به مردم برای بازگشت به زندگی عادی خودشان و رفع محرومیت زدایی از شهرستان لنده 260میلیون ریال در زمینه کمک به گروه های جهادی برای ضدعفونی سطح شهرو تولید ماسک رایگان اقدام کرده است.

مرادی پور از مهم ترین فعالیت های بنیادعلوی در راستای ریشه کنی ویروس کرونا،کمک به  گروه های  مردمی و جهادی ،  حمایت از کارگاه‌های مجاز مردمی و کمک به گروه های جهادی که به صورت مستقل و باهماهنگی سپاه پاسداران برای تولید ماسک رایگان و ضدعفونی کردن شهر ومعابر، وهمچنین خرید165بسته بهداشتی بین افراد کم درآمدروستایی، خرید4هزار جفت دستکش لایتکس و تقسیم بین دستگاه های خدمات رسان را دانست.

مدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبردادمدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبردادمدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبردادمدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبردادمدیر شهرستانی بنیاد علوی شهرستان لنده از کمک 260میلیون ریالی این بنیاد در راستای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا و کمک به سلامت مردم به این شهرستان خبرداد

نظر جدید
پربازدیدها