شنبه، 02 فروردین 1399 00:00 کد مقاله : 13990102006
سیروس بزمی

به گزارش رهیافت جنوب امروز تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان لنده بازدیدی را در سطح مرکز این شهرستان انجام دادند.

 معاون فرماندار به همراه تعدادی از اعضای شورای سلامت شهرستان لنده از جمله 
رئیس شبکه بهداشت و پرسنل بهداشتی شبکه، 
بخشدار موگرمون، رئیس و پرسنل اتاق اصناف،نیروی انتظامی و شهرداری از اکیپ غربالگری ورودی شهرستان  و بازار شهر لنده بازدید کردند.

در این بازدید تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و به صورت نیمه تعطیل فعالیت میکردند پلمپ شد.

لوازم ساختمانی ها ،عکاسی، تعمیر لوازم خانگی ،تعمیرساعت،کلوپی و... از اصنافی بودند که در این بازدید پلمپ شدند.

در حاشیه ی این بازدید، امین شفاهی، از پرسنل شبکه بهداشت و همچنین هلال احمر
و نیروهای بسیجی ضمن تبریک سال نو و خداقوت خدمت این عزیزان زحمت کش از آنها بابت زحمت هایی که در این شرایط بحرانی می کشند تشکر و قدردانی کرد.

پلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردندپلمپ تعدادی از صنوفی که تاکنون همکاری نکرده و بصورت نیمه تعطیل فعالیت میکردند

 

نظر جدید