چهارشنبه، 28 اسفند 1398 23:18 کد خبر : 13981228006
سیروس بزمی
 بازدید مدیر شبکه بهداشت و سپاه پاسداران شهرستان لنده از گیت ورودی شهرستان در ورودی روستای قیام

به گزارش رهیافت جنوب، مدیر شبکه بهداشت و سپاه پاسداران شهرستان لنده از گیت ورودی شهرستان در ورودی روستای قیام بازدید کردند.

در این بازدید، برنامه ریزی جهت کنترل شبانه روزی ورود و خروج به شهرستان از بهمئی و شناسای افراد مشکوک به بیماری کرونا ویروس انجام گرفت.

 بازدید مدیر شبکه بهداشت و سپاه پاسداران شهرستان لنده از گیت ورودی شهرستان در ورودی روستای قیام بازدید مدیر شبکه بهداشت و سپاه پاسداران شهرستان لنده از گیت ورودی شهرستان در ورودی روستای قیام

نظر جدید

پربازدیدها