چهارشنبه، 30 بهمن 1398 00:00 کد مقاله : 13981130003
سیروس بزمی
گزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریاب

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، با توجه به اینکه امروز آخرین زمان تبلیغات انتخاباتی می باشد، عدل هاشمی پور آخرین نطق انتخاباتی خود را در جمع پرشور مردم سرفاریاب به اتمام رساند.

خبرنگار: طیبه برزیان

تصاویر:

گزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریابگزارش تصویری از آخرین نطق انتخاباتی عدل هاشمی پور در سرفاریاب

نظر جدید