دوشنبه، 14 بهمن 1398 00:00 کد مقاله : 13981114001
امین روانان
اعتراف برخی افراد نسبت  به بی اعتنایی نماینده کهگیلویه به منافع شخصی آنان/رأی شرطی و عذر شخصی ، نشان بی ثباتی سیاسی است

رهیافت جنوب /به قلم بهرام همتی /مدتی است با گرم شدن تنور انتخابات ، و در یکسوی تاریک ماجرا ، جمعی محترم و البته معدود ، که خود را از خواص و از چهره های متفاوت و محق تر از مردم می دانند ، در هر کوی و برزن تریبون برداشته ، رأی شرطی شان به نماینده کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده را به رخ می کشند ، و در حالی که برای جمع غنیمت احتمالی ، ناچار به کوچ از این نماینده به کاندیدای دیگر هستند ، با بهانه قرار دادن مردم ، منیت خود را فریاد می زنند ، و با کوبیدن بر طبق تفرقه ، نماینده کهگیلویه بزرگ را به دروغ و فریب متهم کرده اند .

 

این خواص معدود به عقیده خودشان متفاوت و بزرگتر و محق تر از مردم ، که زوایای صرفا شخصی علت گذرشان از نماینده کهگیلویه به سوی دیگر ماجرا بر همگان آشکار است ، چشم و گوش و هوش ملت را بسته یافته اند ، و در تریبون ، علی الظاهر نماینده کهگیلویه بزرگ را متهم می کنند ، و اما در واقع این تریبون ها و این سخنان که نوعی استبداد و تمناهای شخصی را عیان می کند ، از منظر عموم ، واقعیتی جز اعتراف به ناکامی و یأس آنان در رسیدن به منافع و خواسته های صرفا شخصی و هویت خودبین شان ندارد ، چرا که در این گذار تاریکی که علیه خود رقم زده اند ، از آنان هیچ اثری از احترام به منافع عمومی ، پیگیری امور و پروژه های واجب توسعه محور ، و نیز کمترین اثر و نقشی از آنان در پیشبرد امور عام المنفعه و‌کمک به پیشرفت مناطق محروم دیده نمی شود ، و در دیدگاه و نظرات صرفا شخصی آنان ، فقط امور خصوصی و تمنیات شخصی دیده می شود.

 

و اما در این بازی باخته ، هم خودشان و هم مردم ‌خوب می دانند طبلی که این عده معدود محترم بر آن می کوبند ، طبل توخالی است که صدایش بسان صدایی به سمت کوه ، به خودشان بازمی گردد ، و لذا گذرشان ، گذر از چشمه عافیت منطقه محروم ، به سیل امواج خواهد بود که در آن سوی امواج ، نه تنها غنیمتی برایشان به همراه نخواهد داشت ، بلکه در امواج اسفند ۹۸ غرق ، و پرونده اعتبار سیاسی شان مختومه خواهد شد.

نظر جدید
پربازدیدها