پنج شنبه، 10 بهمن 1398 00:00 کد مقاله : 13981110001
امین روانان
کمتر از یک ماه دیگر به انتخابات اسفند 98 مانده است انتخاباتی که با توجه به شرایط حساس و بحرانی کشور می تواند بر مشروعیت نظام سیاسی بیفزاید. در این بین نیروهای سیاسی و احز ...
کاریزمای موحد انتخابات کهگیلویه بزرگ را رقم مے زند!

رهیافت جنوب /به قلم مجتبی چاه نژاد -فضای عمومی جامعه تا حدودی درگیر انتخابات شد به طوری که در همه استان ها و شهرستان ها جریانات سیاسی فعال شدند و برای بدست آوردن کرسی های پارلمان با هم در رقابت اند این رقابت به نوبه خود یکی از معیارهای اصلی جوامع دموکراتیک است.

استان کهگیلویه و بویراحمد جز استان هایی است که معمولا در آن میزان مشارکت سیاسی مردم بالا بوده که می تواند بنا به دلایل قومی، قبیله ای و حزبی باشد.
حوزه کهگیلویه بزرگ (دهدشت، بهمئی، لنده، چرام و سوق) نیز از این قاعده مستثنی نیست، تب و تاب انتخابات در آن شدت گرفت و کاندیدای این حوزه در حال بدست آوردن نظر مردم می باشد.
رقابت بین عدل هاشمی پور و سید محمدموحد به مانند دوره قبل فضای رسانه ای و مجازی این حوزه را تحت شعاع قرار داده است. عدل هاشمی پور نماینده فعلی این حوزه توانست در دور قبل صحنه انتخابات را به نفع خود تمام کند ولی طبق آمار و ارقام و همچنین نظرسنجی های متعدد، این عضو کمیسیون انرژی نتوانست در این 4 سال رضایت مردم را در این حوزه بدست بیارد به صورتی که از میزان پایگاه اجتماعی و مردمی وی به شدت کاسته شد.
سید محمد موحد نماینده چندین دوره مجلس کاندیدای دیگر این حوزه می باشد که به نظر می رسد میزان اقبال عمومی از وی به نسبت سایر کاندیدای این حوزه بیشتر باشد. این اقبال عمومی از موحد بنظر می رسد بنا به چند دلیل باشد. اول اینکه موحد چندین دوره نماینده مجلس بود و قدرت چانه زنی برای بدست آورن امتیازات را برای حوزه خود دارد، قدرت چانه زنی یکی از مهمترین امتیازاتی است که موحد به نسبت سایر کاندیدا دارد این قدرت چانه زنی باعث شده که مردم از وی به عنوان یک شخصیت کاریزما نام ببرند که توانایی حل مشکلات عمومی حوزه را دارد. دوم اینکه موحد با اینکه چند دوره در حوزه کهگیلویه بزرگ حضور نداشت ولی ارتباط خود را هم با عامه مردم و هم با لیدرهای اصلی خود حفظ کرد که این امر سبب شد که از میزان محبوببیت وی کاسته نشود. سوم اینکه در زمینه سیاسی موحد دچار افراط و تفریط سیاسی نشد به صورتی که در حال حاضر در بین پایگاه های مردمب خود هم نیروهای اصلاح طلب و هم نیروهای اصول گرا وجود دارد. این مشی سیاسی موحد بنا به رویکرد متعادلی وی نسبت به مسائل سیاسی است که نشان دهنده پختگی  وی از این لحاظ است.

با توجه به شرایط این حوزه و استقبال های گسترده از موحد و همچنین عملکرد نامطلوب نماینده فعلی به نظر می رسد شانس موحد به نسبت سایر کاندیدا بسیار بالا می باشد

نظر جدید