شنبه، 07 دی 1398 08:28 کد خبر : 13981007001
امین روانان

رهیافت جنوب ؛طرح کاداستر(حدنگاری)چیست؟مردم بخش دیشموکه دراجرای  طرح حدنگاری اراضی کشاورزی پیش قدم شوند

زیرکشت رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی بااجرای این طرح*
مسئولین شهردیشموک دراجرای طرح کاداستر،بااداره جهادکشاورزی دیشموک همکاری کنند*.
 کاداستر(حدنگاری)زمینهای منابع ملی از زمینهای کشاورزی است.
در اصطلاح کاداستر به آن دسته از نقشه‌برداری‌های ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی بوده، به گونه‌ای که می‌توانند سه امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و نیز اشخاص خصوصی معین کنند.
طبق گفته آقای محمدجوادرحیمی نژاد رئیس اداره جهادکشاورزی بخش دیشموک
عملیات اجرایی طرح كاداستر (حدنگاری)اراضی كشاورزی جهت سنددار کردن، زمین های کشاورزی بخش دیشموک در حال انجام است. 
  این طرح بسیار بزرگی است که برای اولین باردر سطح بخش دیشموک درحال انجام است.  برای انجام دقیق وصحیح این طرح باید با یک همت بلند و همکاری تمام دستگاهها حرکتی عظیم و یک نهضت را در این خصوص در سطح بخش آغاز کنیم.
آقای رحیمی نژادیادآورشد که جهت اجرای طرح کاداستر مشکلات زیادی در بخش وجودداردکه  مهمترین آنها نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن  بخش وسیعی از اراضی کشاورزی بخش دیشموک است. با تلاش رئیس اداره امور اراضی شهرستان جناب مهندس سیاوش زاده ومدیریت جهاد کشاورزی کهگیلویه وهمکاران ما در مرکز جهاد کشاورزی،
اداره منابع طبیعی بخش،امام جمعه محترم شهر،بخشدارمحترم،دهیاران،شوراها ومعتمدین محلی درحال انجام است. این طرح توسط گروه نقشه براداری کاداستر در حال انجام است.از جمله مزایای این طرح جلوگیری از زمین خواری و سنددار کردن و شفافیت در مالکیت اراضی، کاهش حجم دعاوی ملکی و ، کیفیت و به روز بودن اطلاعات ملکی ، تثبیت مالکیت مکانی، برداشت مساحت وحد وحدود زمین باغ و احقاق حق حقوق زارعین وتبدیل اراضی قابل کشت ملی به زراعی،قضاوت صحیح و دقیق در زمینه پرونده‌های قضایی و تخلفات وتغییرات کاربری است همچنین شفاف‌سازی و تثبیت مالکیت اراضی از دیگر مزایای اجرای این طرح است،که نقش واهمیت  بیشتر کاداستر را را مشخص میکندوتمامی کشاورزان بخش می توانند از این طرح بهره‌مند شوند.آثار اجتماعی این طرح منفعت به مردم بخش  و سایر دستگاههاخواهند بود.
 با توجه به اینکه
*بیش از80* *درصد از اراضی بخش به‌عنوان اراضی کشاورزی و  در اختیار منابع طبیعی است*
برای رفع این مشکل بزرگ ما نیازمند یاری شهروندان در سطح بخش به ویژه مالکان، کشاورزان صاحب نسق، دهیاری‌های روستاها و شوراهای اسلامی شهر و روستاها هستیم.زمانی که اصلاحات ارضی در سطح بخش انجام شده بود در اسناد به صورت مشاع صادر شده  و در حال حاضر با مفروزات محلی  افراد زمین واراضی را در تصرف خود دارند.
*بیش از 80 درصدازاراضی کشاورزی  سند مالیکت ندارد* برای مشخص کردن اراضی دولتی و شخصی و سنددار کردن اراضی به نقشه کاداستر نیاز داریم .
اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی باعث کاهش اختلافات بین زارعین ومنابع طبیعی وسایر دستگاها می شود با اجرای نقشه کاداستر اراضی کشاورزی سند شش دانگ به نام افراد صادر و از اختلافات تصرفی در ملک‌های مشاعی کاسته می شود.
قانون فوق تعیین تکلیف به عنوان یک ظرفیت قانونی جهت اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی در سطح بخش است.
برای صدور اسناد  قبل از هرگونه اقدامی نیازمند به حد نگاری‌های دقیق یعنی تعیین حدود و نقشه کاداستر اراضی کشاورزی هستیم و با اجرای این طرح نقشه کاداستر اراضی کشاورزی صدور سند برای اراضی ممکن و آسان خواهد شد.
 شروع این طرح در سطح بخش دیشموک از حومه غربی دیشموک شروع شده وتا کنون بیش از *(2000)دو هزار هکتار* از اراضی کشاورزی عملیاتی شده است و در صورت همکاری زارعین وکشاورزان بخش بقیه اراضی هم بزودی اجرایی خواهدشد.
در این طرح ابتدا اظهارات افراد را طبق اسناد موجود تطبیق داده خواهد شد و تعیین زمین و تشخیص آن با کمک کشاورزان و، مالکین، شوراها و دهیاری‌ها فرم اطلاعات توصیفی و مکانی تکمیل و کار تهیه کروکی‌ها و نقشه برداری انجام می‌شود و سپس اطلاعات جمع‌آوری  طبق مصوبه اموراراضی و سایر دستگاه های متولی   در کمیسیون  مربوطه مطرح   شده و بعد از نظر کارشناسان مربوطه منجر به صدور سند برای متقاضی می‌شود.

خبرنگار دیشموک؛جهانخواه 

نظر جدید

پربازدیدها