پنج شنبه، 05 دی 1398 00:00 کد مقاله : 13981005005
امین روانان
پایانی بر شایعات برخی سایتهای محلی  مبنی بر موج جدایی برخی از افراد شاخص از عدل هاشمی پور /دیدار امروز نماینده کهگیلویه بزرگ با سردارجشنی و هم رزمان  ایشان

به گزارش رهیافت جنوب ؛چند روز پیش خبری مبنی بر (موج جدایی افراد شاخص از عدل هاشمی پور ) لینک خبر          جدایی  سردار جشنی و هم رزمان و پاسداران بازنشسته  ایشان از عدل هاشمی نماینده کهگیلویه بزرگ در فضای سایتهای محلی بیرون آمد که موجب تحریک احساسات مردم شد .

امروز دیدار نماینده کهگیلویه بزرگ با سردار جشنی و هم رزمان ایشان در روستای اسلام آباد شهرستان بهمئی به این شایعات پایان دادند .

پایانی بر شایعات برخی سایتهای محلی  مبنی بر موج جدایی برخی از افراد شاخص از عدل هاشمی پور /دیدار امروز نماینده کهگیلویه بزرگ با سردارجشنی و هم رزمان  ایشان

سردار جشنی ضمن استقبال از نماینده کهگیلویه بزرگ اعلام حمایت خود و دوستان ایشان را اعلام کرده است و به این شایعات پایان داد.

 

نظر جدید