سه شنبه، 03 دی 1398 00:00 کد مقاله : 13981003002
مدینه رحیمی
کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث باطل می شود.
♦️کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ابطال می‌شود

♦️کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ابطال می‌شود

🔹به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: دو مرحله اخطار پیامکی برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ارسال می‌شود و پس از آن، کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.

نظر جدید
پربازدیدها