شنبه، 16 آذر 1398 00:00 کد مقاله : 13980916008
امین روانان
*بارش شدیدبرف و باران دیشموک  مانع خدمت رسانی پرسنل فنی کارصداوسیما نشد*تقدیر اعضای شورای شهر از این حرکت جهادی


رهیافت جنوب :ازصبح جمعه15آذرماه شبکه های دیجیتال تلویزیون شهردیشموک وحومه با قطعی کامل مواجه شد.با پیگیری های مکرر بخشدار واعضای شورای شهرباصداوسیمای مرکزاستان کهگیلویه وبویراحمد،امروزشنبه راس ساعت15 اکیپ فنی کاردرهوای سردبرفی وبارانی دیشموک با تعویض قطعات فرسوده ونصب گیرنده جدید،شبکه های دیجیتال رابعدازچهارساعت تلاش بی وقفه وصل کردند.آ

*بارش شدیدبرف و باران دیشموک  مانع خدمت رسانی پرسنل فنی کارصداوسیما نشد*تقدیر اعضای شورای شهر از این حرکت جهادی

قای مجاوند وبینا از اعضای فعال وپرتلاش شورای شهربه همراه تعدادی از مردم ،باپرسنل همکاری کامل کردند.همشهریان دیشموکی چنانچه دردریافت شبکه ها بامشکل مواجه شدند،دوباره کانال یابی کنند.جادارد از این اقدام جهادی پرسل فنی کارصداوسیما تشکر ویژه نماییم.

خبرنگار؛جهان خواه 

نظر جدید
پربازدیدها