دوشنبه، 11 آذر 1398 00:00 کد مقاله : 13980911001
امین روانان
کاشت گیاهان دارویی به همت منابع طبیعی وفعالین محیط زیست شهردیشموک

به گزارش رهیافت جنوب ؛بذرگیاهان دارویی آنغوزه ،باریچه وبلوط توسط فعالین محیط زیست،موسسه مردم نهادطبیعت دوستان دل افروز واهالی روستای ده احمد درکوه گردکی دیشموک کاشته شد.

بذرگیاهان دارویی توسط منابع طبیعی شهرستان مهیا شده بود.جناب آقای آویزش رئیس منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه نیز دراین منطقه حضورداشت.

کاشت گیاهان دارویی به همت منابع طبیعی وفعالین محیط زیست شهردیشموک

 

 علی کریمی رییس منابع طبیعی شهردیشموک کشت محصولات دارویی به مدت یک هفته ادامه خواهدداشت و احتمالا حدود150هکتار ازمراتع طبیعی  زیر کشت این گیاهان  خواهدرفت است‌.

این گیاهان علاوه برخاصیت دارویی به حفظ محیط زیست،حاصلخیزکردن خاک و مقابله بافرسایش خاک کمک میکنند.
کوه گردکی در۳کیلومتری غرب  شهردیشموک قراردارد.

خبرنگار؛جهانخواه

نظر جدید
پربازدیدها