جمعه، 24 آبان 1398 00:00 کد مقاله : 13980824002
سیروس بزمی
تجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهواز

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهواز تجدید میثاق کردند.

ستوانیکم پاسدار جهانگیر آشنا فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید امینی و دبیر قرارگاه راهیان نور بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، تجدید میثاق با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را فرصتی دانست تا نسل جوان با آرمان های انقلاب و امام راحل (ره) و شهدای معظم انقلاب آشنا شده و از آن ها پیروی کنند.

آشنا افزود: در روز دوم از اردوی راهیان نور ۲۴۰ از دانش آموز دختر شهرستان با شهدای عزیز دفاع مقدس تجدید میثاق با آرمانهای شهدا کرده اند.

تصاویر:

تجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهوازتجدید میثاق دانش آموزان شهرستان بهمئی با شهدای ۸ سال دفاع مقدس در معراج الشهدای شهر اهواز

نظر جدید