چهارشنبه، 22 آبان 1398 00:00 کد مقاله : 13980822002
امین روانان
  صمیمی و تحول بنیادین اقتصادی در استان در روز دوشنبه بیستم آبان ماه جلسه ای با حضور معاونت اقتصادی استاندار صمیمی و مدیران ارشد بانک های تاثیر گذار در عرصه تولید و ارباب ...
صمیمی معاون اقتصادی استاندار و تحول بنیادین اقتصادی در استان

به گزارش رهیافت جنوب از چرام در روز دوشنبه بیستم آبان ماه جلسه ای با حضور معاونت اقتصادی استاندار صمیمی و مدیران ارشد بانک های تاثیر گذار در عرصه تولید و ارباب واحد های تولیدی متوقف شده و مدیران ادارات و سازمان ها و نهادها و فرماندار فتاحی و بخشدار افسردیر و بخشدار سرفاریاب دکتر مرادپور در محل جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام تشکیل گردید با این هدف که موانع تولید از پیش روی کارخانجات متوقف شده برداشته و زمینه باز تولید محصولات آنها فراهم گردد

 

صمیمی معاون اقتصادی استاندار و تحول بنیادین اقتصادی در استان

ابتدا صمیمی به اهداف تشکیل این جلسه عنوان داشت :

_ در پی رهنمود های مقام معظم رهبری وتاکیدات روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و عزم جدی برای زدودن هر مشکل که مانع پیشرفت کارخانجات تولیدی درون استان گردیده تشکیل وبه فراخور امکانات حوزه اقتصادی استانداری مشکلات مدیران کارخانه های دارای مشکل را برطرف وزمینه باز تولید آنها فراهم خواهد گردید تا انشاله هم تولیدات ملی و استانی روند قابل قبولی را در پیش گیرد و هم زمینه اشتغال بیشتری ایجاد شود.

سپس مدیران کارخانجات مختلف به طرح مشکل پرداختند و ابتدا آب معدنی خیمند که تحت نام آب معدنی دنا فعالیتش متوقف شده بود به طرح موضوع پرداخت و مصوب گردید وام مورد نیاز این کارخانه تخصیص داده شود تا یکبار دیگر به چرخه تولید باز گردد.

در این بین صمیمی بخشنامه قوه قضاییه را برای حاضرین قرائت و از دادستان چرام درخواست نمود با توجه به تاکید جناب ريیسی ریاست قوه قضاییه در رفع مشکل وحتی رفع توقیف آن کارخانه های که احیاناً در مرحله توقیف اموال هستند برطرف تا فرمایشات مقام معظم رهبری در همه سطوح اجرا گردد.

سپس دیگر کارخانه که در تدارک تولید شن و ماسه و همچنین ایجاد پمپ بنزین در جوخانه می بود طرح مشکل وتمهیدات لازم اندیشیده ومقرر شد که در کمترین زمان مشکل مربوطه برطرف شده و امیدواری سرمایه گذار فراهم گردد.

در پایان فرماندار شهرستان چرام حسن ختام جلسه را چنین عنوان کرد :

_ خوشحال هستیم که جلسه بسیار خوب و تاثیرگذار ی بود و مشکلات توسط مدیران کارخانجات گفته و تصمیم های خوبی اتخاذ شد، جمع بندی مصوبات را برای کلیه ادارات خواهیم فرستاد و پیگیر آن در استان هستیم، از کارخانه دارها تقاضا داریم پیگیری وهمکاری کنند و ضمانت ها را در حد قانون رعایت فرمایند، کارخانه ها بدهی های خود را به ادارات مربوطه بدهند و آنها هم با کارخانجات تعامل داشته باشند. 
در پایان جلسه برای بازدید از طرح های نیمه تمام ودر حال اجرا به فسفات و شهرک صنعتی بردیان چرام عزیمت نمودند تا از نزدیک شاهد چگونگی مشکل ورفع آن بر آیند

نظر جدید