سه شنبه، 07 آبان 1398 00:00 کد مقاله : 13980807004
امین روانان
انتخابات و انتقام در کهگیلویه!

 


در کهگیلویه و بویراحمد استارت انتخابات چند ماهی است که زده شده است و تا حدود زیادی رقبای انتخاباتی در حوزه های سه گانه در حال یارگیری هستند و نیروهای سینه چاک هم در حال تعریف و تمجید از کاندیدای خود و تخریب و تحقیر کاندیدای رقیب هستند! و متاسفانه باید گفت بازار انتقام پر رونق است!

 

رهیافت جنوب ؛ سال ، سال انتخابات است و تحرکات سیاسیون بیش از بیش انتخاباتی است . آنگونه که اعلام شده است ، از نیمه اول آذر ماه رسما ثبت نام کاندیداها آغاز می شود و گمانه زنی ها برای اینکه چه کسانی قصد حضور در انتخابات را دارند به پایان می رسد و عملا رقابت افراد رقیب آغاز می شود.


در کهگیلویه و بویراحمد استارت انتخابات چند ماهی است که زده شده است و تا حدود زیادی رقبای انتخاباتی در حوزه های سه گانه در حال یارگیری هستند و نیروهای سینه چاک هم در حال تعریف و تمجید از کاندیدای خود و تخریب و تحقیر کاندیدای رقیب هستند!

 


در حوزه کهگیلویه می توان گفت از همان فردای اعلام نتایج انتخابات گذشته ، رقابت ها بین دو چهره شاخص و رقیب آغاز شد و به عبارت دیگر اصلا وقفه ای در کار نبوده است! برخی طرفداران سید محمد موحد با اتهامات مختلف اصل پیروزی عدل هاشمی را زیر سوال می بردند و تاکنون حاضر به پذیرش عدل هاشمی به عنوان نماینده خود نبوده اند و از همان فردای انتخابات بنای تخریب و انتقاد همراه با ادبیات تحقیر و تمسخر وی را در دستور کار خود قرار داده اند .  در طرف دیگر ماجرا طرفداران عدل هاشمی و برخی حلقه های اولیه و نزدیکان وی ، اقدامات نزدیکان و طرفداران موحد را در جهت سنگ اندازی در موفقیت اقدامات عدل هاشمی تعبیر می کردند و با احتمال اینکه در انتخابات آینده رقیب جدی آن ها سید محمد موحد خواهد بود ، عملکرد 16 ساله موحد در کهگیلویه را زیر سوال برده و با ادبیات تندی به وی حمله کرده اند و می کنند!
انتخابات و انتقام در کهگیلویه!
 
برخی شواهد حکایت از این نکته دارد که سید محمد موحد در دور قبل قصد حضور در انتخابات را نداشت اما با اصرار برخی از نزدیکان خود که به شدت در حال تحریک وی برای حضور در انتخابات بودند و همچنین تضمین به وی که حتما پیروز انتخابات خواهد بود ، این چهره کارکشته سیاسی را به انتخابات کشاندن و نهایتا با تحمل شکست سنگین ، هیمنه تاریخی وی را شکستند به گونه ای که موحد را از یک کاندید شکست ناپذیر به یک مهره سوخته و معمولی تبدیل کردند!


برخی شواهد نشان می دهد که برخی افراد به شدت در حال تلاش برای تحریک و مجاب کردن دوباره سید محمد موحد هستند که یک بار دیگر وی را وارد گود انتخابات کنند بلکه بتوانند این بار سید محمد موحد را به بهارستان بفرستند.
شعار بازگرداند عزت به چهار شهرستان کهگیلویه ، چیزی است که به شدت بر سر زبان این افراد است و معتقدند با پیروزی موحد ، چهار شهرستان کهگیلویه در استان قدرتمند می شود.
این افراد در اطراف موحد دو گروه هستند :
گروه اول نزدیکان و کسانی هستند که بیشترین منافع را از بودن موحد در بهارستان می برند که تمام تلاش خود را انجام می دهند ، مانع تصمیم گیری موحد در یک شرایط عادی بشوند و با خط دهی تحرکات زیاد رسانه ای و فضای مجازی خود شرایط را به گونه ای نشان می دهند که موحد را همانند دور قبل مجاب به شرکت در انتخابات کنند و البته در پشت این اصرارها ، رگه هایی از تصمیم انتقام شکست مشاهده می شود!


گروه دوم افرادی هستند که بیش از آنچه تحلیل مناسبی از طرفداری خود نسبت به موحد داشته باشند بنابر یک تعصب کور ، حامی وی هستند و البته در موفقیت موحد همیشه بار اصلی را به دوش می کشند اکنون هم سربازان فضای مجازی خط دهندگان اصلی هستند اما پس از پایان کار چندان منافع عمومی یا خصوصی از پیروزی وی نمی بینند و فقط به این نکته خوشحال هستند که طرفدار موحد هستند! به نظر می رسد این افراد هم همانند و به تبعیت از گروه نزدیکان موحد ، به فکر انتقام شکست سنگین در دور قبل هستند !
به هر جهت آنچه که تاکنون از جانب اطرافیان موحد مشخص است این است که تلاش می شود به هر نحو ممکن وی را وارد صحنه کنند و هر گاه احساس می کنند ، موحد تمایلی به حضور ندارد ، بر فعالیت رسانه ای و فضای مجازی خود می افزایند بلکه مانع نیامدن و انصراف وی شوند!


انتخابات و انتقام در کهگیلویه!
 
هر چند یک طرف برجسته شدن تصمیم به انتقام با حضور در انتخابات به طرفداران موحد معطوف می شود ! اما این عامل ، در دیگر کاندیداها هم به خوبی دیده می شود!
در میان اصلاح طلبان یکی از شاخصه های انتقام در وهله اول مربوط به کینه قدیمی این طیف با موحد است که همین کینه باعث شد در دور گذشته به هر طریق ممکن اجازه پیروزی محمد موحد را ندهند و با شکست سنگین وی ، با حمایت قاطع از عدل هاشمی ، احساس کنند ، انتقام سال های دور شکست خود را گرفتند. و حتی بسیاری بر این عقیده اند که در صورت قطعی بودن حضور دوباره موحد ، باز هم اصلاح طلبان از موضع انتقام وارد شده و همان عملکرد دور قبل را تکرار خواهند کرد!
البته اصلاح طلبان در تقابلات خودی هم رگه هایی از انتقام یا زهر چشم گرفتن نسبت به هم را دارند و دو طیف لاهوتی و منطقیان در یک رقابت بی حاصل گاها با حمایت ها یا عدم حمایت ها نسبت به موارد خاص به نوعی به انتقام گیری از هم می پردازند!


انتخابات و انتقام در کهگیلویه!
 
طرف سوم ماجرای انتقام گیری مربوط به اطرافیان و نزدیکان عدل هاشمی است . نکته جالبی که در مورد عدل هاشمی و موحد وجود دارد این است که شیوه عملکرد آن ها و طرفدارانشان تقریبا یکسان است . یعنی در واقع نه اندیشه سیاسی خاصی پشت آن ها است و نه چندان اعتقادی به رقابت سالم دارند ! بلکه سبد رای آنان طیفی از گروه ها ، افراد و جریان های سیاسی را شامل می شود! که دنبال اهدافی خاص هستند! به عبارت دیگر هر دو از همه ابزارها از هزینه های سرسام آوار تا وعده انجام خواسته هایی که هیچ منافاتی با وظیفه یک نماینده ندارد استفاده می کنند ، در واقع هر دو انشعاب یک نوع تفکر جدید غیر سیاسی هستند!


برخی از حلقه های اولیه عدل هاشمی ، همان کسانی هستند که زمانی به همراه وی حامیان موحد بودند یا به نوعی بزرگترین برگ برنده موحد ، عدل هاشمی بود . این نکته را انتخابات دور قبل اثبات کرد که با قطع حمایت عدل هاشمی از موحد عملا بسیاری از افرادی که روزی لیدر موحد محسوب می شدند از وی جدا شدند و خود گروهی جدید و قدرتمند را تشکیل دادند .
در مورد این افراد می توان گفت همان توضیحات گروه اول اطرافیان موحد در مورد برخی از اطرافیان یا حلقه اول عدل هاشمی صدق می کند و برخی از آن ها که احساس می کردند در دوره های گذشته حقشان توسط موحد و اطرافیان ادا نشد اکنون در کنار هاشمی توانسته اند انتقامی سخت از موحد و اطرافیان بگیرند و در آینده هم به فکر هضم کامل طیف موحد خواهند بود!
اما گروه دوم طرفداران عدل هاشمی ، افرادی هستند که چندان در تصمیم گیری ها و منافع احتمالی برداشتی ندارند اما بر این اعتقاد هستند که عدل هاشمی دنبال کارهای عام المنفعه است و عملکرد وی و تخصصش در کارهای اجرایی فراتر از نمایندگان دیگر بوده است و می تواند در آینده موفقیت های بزرگی برای کهگیلویه داشته باشد. این افراد مجری خط دهی حلقه اولیه هستند.
به هر جهت آنچه که در مورد انتخابات کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده مشهود است ، در صدر بودن افراد قدیمی در فعالیت های انتخاباتی ، رگه های قدرتمند انتقام گیری را تقویت کرده است و باعث شده ، بسیاری از افراد کم اطلاع آتش بیار این معرکه سیاسیون باشند و به دلیل جهل در عاقبت این حمایت ها عملا به عدم توسعه منطقه کمک کنند!
شاید ورود افراد جوانی فارغ از این کینه های کهنه و قدیمی ، بهترین نسخه برای چهار شهرستان کهگیلویه باشد چرا که ورود سیاسیون کهنه کار با پیش زمینه "انتقام " بازآفرینی رقابت های غلط و خطرناک برای کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده باشد و عاقبت همان خواهد شد که تاکنون بوده است

نظر جدید