شنبه، 22 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980422010
سیروس بزمی
به مناسبت هفته بهزیستی مسئولین ادارات شهرستان بهمئی با شهدا تجدید میثاق کردند.
به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

 

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،صبح امروز به مناسبت هفته بهزیستی و تجدید میثاق با شهدا، گلزار شهدای گمنام شهر لیکک با حضور فرماندار، مسئولین ادارات شهرستان و همچنین مجموعه کارکنان بهزیستی شهرستان بهمئی عطرافشانی و غبارروبی شد.

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

به مناسبت هفته بهزیستی گلزار شهدای گمنام شهر لیکک غبارروبی و عطرافشانی شد + عکس

نظر جدید
پربازدیدها