شنبه، 22 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980422005
بهزاد همتی

گردش مالی نفت ، روزانه ده ها میلیارد دلار است

◀️بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت :

✔️ بر اشد مجازات افراد فاسد تاکید می‌کنیم.

✔️برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش نفت مقابله و ایستادگی می‌کنیم، چوبش را هم می‌خوریم، هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنیم.

✔️گردش مالی نفت روزانه ده‌ها هزار میلیاد دلار است.

✔️وظیفه‌مان این است از  نفت به‌عنوان حقوق ملت ایران که همانند جواهر است محافظت کنیم.

✔️من در طول عمر کاری‌ام، از این منابعی که در دستم بود یک رفیق هم برای خود جست‌وجو نکردم. 

✔️رفیقان من در روزی که وارد نفت شدم از  اکنون بیشتر بوده است.

✔️ رفیق‌بازی، گروه‌بازی، باندبازی، حزب‌بازی در چنین سیستمی بسیار خطرناک است و آن را به سمت فساد می‌برد.

نظر جدید
پربازدیدها