شنبه، 08 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980408002
سیروس بزمی
آمادگی کامل حجت الاسلام دکتر شیخ علی نظر ممبینی بنا به درخواست مکرر و پی درپی جمع کثیری از اقشار گوناگون ازسراسر استان خوزستان بویژه حوزه انتخابیه ایذه و باغملک ازایشان ج ...
بررسی و شرح حال یکی از گزینه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک/ با نگاهی تحلیلی به انتخابات ادوار و پیش رو

 

رهیافت جنوب - به قلم: علی ممبینی

آیا اصولگرا ها سهمی در تصاحب کرسی ها خواهند داشت یا اصلاح طلبان یا مستقلها؟!

 با عنایت به نزدیک شدن ایام انتخابات دوره یازدهم و لزوم تبیین شرایط انتخابات و ورود و شناخت و معرفی کاندیداها و بسترسازی مناسب برای شناساندن چهره های داوطلب برای مشارکت حداکثری مردم مومن و انقلابی وشهیدپروردرانتخابات پیش رو،درنظردارم داوطلبی که به تعهد و صداقت و یکرنگی میان دوستانش شهره است و در این دوره امده تا خیلی از معادلات از پیش تعیین شده را جابجا کند و اثبات نماید که انتخابات همواره با شگفتی های غیر قابل پیشبینی اش زیباست.

در میان داوطلبان حوزه انتخابیه: ایذه وباغملک، حجت الاسلام دکترشیخ علی نظر ممبینی نامی آشناوچهره ای محبوب که همواره مشی وخط سیاسی اواصول گرای اصلاح طلب وعمدتابا افکاری مستقل ومعتدل بوده وبا عملکردی کاملا اعتدالی سعی در شکافتن لایه های زیرین اقوام بسود خود دارد تا بتواند راهی مجلس شورای اسلامی شود.

🔸دکترعلی نظر ممبینی با نگاهی تلفیقی از مناسبات وروابط اجتماعی ؛قومی والبته تمایلات معتدل سیاسی بدنبال ایجاد سبدمتنوع وجدیدی از آرا میباشد.

یکی از کسانی که شدیدا دنبال این موضوع است تا بتواند پیامش را بیشتر به مخاطبانش برساندو نامش را بیشتر بر سر زبان ها قراردهد واصولابرخورداراز سیمای رسانه ایی وعلمی وفرهنگی وهنری وورزشی واکادمیک بخصوص دربین جوانان وفرهیختگان ونخبگان است دکترشیخ علینظرممبینی می باشد که آمده است تا اثبات کند با نگاهی مستقل و اعتدالی وافزایش آستانه ی تحمل میشود خیلی از پوسته ها را شکافت و نقبی به سوی آینده ای عالی زد.

🔸نگاهی به سوابق حجت الاسلام دکترشیخ علی نظر ممبینی و افکار واندیشه هایش: دکترممبینی دانش آموخته ی مقطع فوق لیسانس تاریخ ایران باستان ازدانشگاه آزاداسلامی واحدجامع شوشتر و دکترای حقوق واتمام سطح چهار حوزه علمیه قم و۱۵ سال سابقه شرکت دردروس وبحوث خارج فقه واصول آیات عظام ومراجع تقلید میباشد،اونیز توانسته بود در انتخابات دوره هشتم ازحوزه انتخابیه ایذه وباغملک داوطلب مجلس شود که علیرغم حضوردرایام پایانی انتخابات وبدون فرصت یارگیری ومجال تبلیعات معمول قبل ازایام تبلیغات علنی، اماباهمان فرصت محدودواندک موفق شدیک اجماع کم سابقه ای ازنیروهای فکری وتحصیل کرده بخصوص جوانان درهمه رشته هاو ازهمه سلایق وطیفهای سیاسی وقومی تشکیل دهدوآرا قابل قبولی کسب نمایدکه تاآن زمان برای کاندیداهای مشابه قبل ازخودکه برای اولین بارشرکت کرده بودند بی سابقه واعجاب برانگیزبود وموجب بهت وحیرت رقباشده بود،اکنون بعد از گذشت نزدیک به سه دوره ازشرکت وی درانتخابات وبیش ازسه دهه سوابق مدیریتی وعلمی وآموزشی وپژوهشی وتحقیقی درچهاراستان کشوربویژه استان خوزستان قهرمان ومقاوم وشهیدپروروولایتمدار امامظلوم ازلحاظ توسعه وعمران ، آمده است تا اقبال و شانس خود را برای مجلس بهارستان امتحان کند و در این مسیر مشکل و در رقابت با داوطلبان دیگر بتواند موفق ظاهر گردد..

مردم شهرستانهای ایذه وباغملک نشان داده اند همواره نگرشی روشنفکرانه نسبت به افراد داشته اند و گاهی نیز دل به انتخاب افراد باسوابق خیلی کمتر ازدکترممبینی داده اند و آنان را به مجلس فرستاده اند که اگر نگاهی به انتخابات ادوار حوزه یادشده بیاندازید متوجه این مهم خواهید شد پس با مدد از این مقوله برای حجت الاسلام دکترشیخ علینظر ممبینی نیز این شانس وجود خواهد داشت تا مورد توجه قرار گیرد. در فضایی که افکار عمومی جامعه روی پاکدستی مسئولین و بویژه کاندیداها حساسیت ویژه ای دارند سابقه سلامت مالی و پاکدستی دکترممبینی در موقعیتهای مختلفی که در وزارتخانه هاو سازمانهاونهادهاوشرکتهاومراکزعلمی درحوزه های حساس فرهنگی ،هنری،تبلیغی، اجتماعی،دانشگاهی، شرکتها، صنوف وغیره داشته در اقبال عمومی به وی میتواند معادلات را بنفع او تغییر دهد.

حضورموفق نزدیک به ۳۳ سال مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی دراستانهای خوزستان،چهارمحال وبختیاری،ایلام و مشاورفرهنگی استاندارومشاورفرهنگی وروابط عمومی وزیرکارواموراجتماعی ومشاورفرهنگی اجتماعی بانک کشاورزی کشوردرامورشرکتهاوکارخانجات بانک کشاورزی ومشاورارشداموراداری وحقوقی شرکت پیماب وابسته به وزارت نیرودرامورسدسازی کشورومدیریت اموراستانهاوشهرستانهاوبین الملل دانشگاه امیرالمومنین ع ومشاورت فرهنگی واداری شرکتهای مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران(جی تی سی) ودبیری وعضویت هیئت داوران وسخنرانی وارائه مقالات درهمایشهاواجلاسهاو سمینارهای ملی واستانی ومحلی ودریافت صدها لوح تقدیروسپاس وتندیس واخذ گواهینامه ۲۵۰۰ ساعت آموزشهای مختلف ضمن خدمت ومرتبط باشغل ازسازمان برنامه وبودجه ووزارتخانه هاوسازمانهای ونهادهای کشوری ولشکری، که هرکدام جداگانه حوزه ای بسیارحساس و استراتژیک می باشد، می تواند از شانس های مسلم دکترممبینی برای دوره اینده باشد که احتمالا عملکرد موفق وی در این حوزه ها ، سخت به یاری وی خواهد شتافت.

از کارهای ماندگار او در این حوزه ها:توجه ویژه به شرایط توسعه همه جانبه و اشتغال ورسیدگی وپیگیری وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی وخریدمعین میباشد که نتایج خوبی را به همراه داشته است.

🔸دکترشیخ علینظر ممبینی و انتخابات: دکترممبینی را اگر می خواهید بهتر بشناسید باید به سالها قبل برگردید آنهم به ادواری که همواره کنارمردم همراه وهمگام اقشارگوناگون مردم خصوصاافرادی که تریبونی نداشته وزبان گلایه نداشتندوحمایت اوازکاندیداهای انقلابی ومردمی استان از آنجا اغاز میشود و ادامه پیدا می کند و عمده ترین فعالیت ها و تاثیرگذاری وی در انتخابات دوره دهم ازحوزه انتخابیه ایذه وباغملک آنهم حمایت کامل ازیکی ازروحانیون انقلابی وبسیجی وجانبازوولایی وشیفته خدمتگزاری به احادمردم یعنی مرحوم مغفورعالم وارسته حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدقاسم موسوی قدس سره بود !

دکترشیخ علینظر ممبینی با تیزهوشی و ذهنیتی انتقادی همواره مسئولین مملکتی رابه انجام وظایف ذاتی خود وخدمت صادقانه وبی منت به مردم تشویق وترغیب ورهنمون میشدو خدمت به مردم وپیگیری مطالبات بحق وقانونی آنان راوجهه همت خودقرارداده و مانندخیلی ازمدیران که مماشات واحتیاط را برای حفظ موقعیت خود پیشه کردندعمل نکردو با تحمل همه این دشواریها زبان گویای مردم بوده وشجاع ونترس درد دل مردم رابیان کرده وباسخنرانیهای آتشین خودمشکلات وتنگناهای جامعه رابه مقامات بالادست منتقل نموده وباارائه راهکارهای مناسب وراهبردهای منطقی واصولی برای برون رفت ازبخشی ازمشکلات درقالب مشاوره ومقاله وطرح توجیحی وتفصیلی به مددویاری برخی ازمدیران وروسای مملکتی شتافته که دریافت لوح تقدیروسپاس ازناحیه این مسئولین بیانگراین مدعاست ،حالا وی به پشتوانه همین عملکرد و ارتباطاطی که با مردم برقرارکرده است آمده است تا بخت خود را برای خدمتگزاری ونوکری مردم فهیم ونجیب وسخت کوش ومومن وصبوروبااصالت ایذه وباغملک بیازماید.

او در این مسیر ، راه سختی را در رقابت با سایرین پیش رو خواهد داشت ولی با توجه به سوابق شفاف و مهارت چشمگیرش در جذب مخاطب برای این گزینه مطلوب ،که سرشار از عنصر صداقت است آرزوی موفقیت در انتخابات آتی را داریم.

نظر جدید
پربازدیدها