سه شنبه، 09 فروردین 1401 17:29 کد خبر : 14010109002
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
محسن‌طاوسیان،طول این جدول گذاری را200 متراعلام کرد. انتظار می‌رود که اداره برق‌ درخصوص جابجایی تیرهای برق نهایت همکاری را بنماید.
جدول گذاری یکی ازخیابان های‌شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.

جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب وبه نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر دیشموک عملیات جدول گذاری انتهای بلواربهمئی واقع درضلع غربی شهردیشموک به سمت جاده چندار بعداز چهار سال درحال اجراست‌.خیابان مذکوربدلیل معارضات محلی عملیات جدول گذاری و تسطیح پیاده رو آن متوقف مانده بود.
به گفته آقای محسن طاوسیان عضوشورای شهردیشموک،پروژه جدول گذاری وتسطیح پیاده روانتهای بولواربهمئی(خیابان کلانتری جدید)از تاریخ20اسفند1400شروع شده وانتظاراست تا اواخر فروردین ماه سال جاری پایان یابد.طاوسیان طول این جدول گذاری را200 متراعلام کرد.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.
با انجام این پروژه آبهای سطحی شهروخیابان به سمت جدول هدایت خواهدشد ومانع آبگرفتگی خیابان وخانه های همشهریان خواهدشد.
🔴درخواست عضوشورای شهردیشموک ازشرکت توزیع نیروی برق استان وشهرستان🔴

باتوجه به اینکه درمسیرجدول گذاری و پیادروهای شهرعمودهای برق در معابروجداول قراردارند، انتظار می‌رود که اداره برق‌ درخصوص جابجایی تیرهای برق نهایت همکاری را بنماید.طاوسیان مشکل عمودهای برق را منحصربه یک خیابان ندانست وبیان نمودکه اداره برق باید درخیابان آزادی سابق یا بلوارآزادی جدید نسبت جابجایی   تیرهای برق همکاری ویژه کند تابتوانیم هرچه سریعتر بازگشایی وتعریض بلوارآزادی را انجام دهیم.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.جدول گذاری یکی ازخیابان های شهردیشموک بعدازچهارسال درحال انجام است.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها