چهارشنبه، 04 اسفند 1400 23:57 کد خبر : 14001204001
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
انتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموک ایرج پذیرش:شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمدجهت روشن سازی معابروخیابانهای روستاها وشهرهای استان اقدام فوری کند.
انتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه‌ازروشنایی نامناسب  معابروخیابانهای‌شهردیشموک

انتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموک

آنچه در نگاه  اول تفاوت وتمایز آشکاری درساختار
شهری را بایک روستامتمایزمیکند بی شک سیمای شهری است.شهردیشموک بابیش ازهزارودویست خانوار وجمعیتی بالغ بر6هزارنفر
این روزها بدلیل عدم روشنایی و یا روشنایی ضعیف برخی معابر وخیابانهای شهری ازسیمای یک شهری باقدمت18ساله سنخیتی مناسبی ندارد..بی شک آنچه باعث افزایش رفت وآمد شهروندان وبهبود دید آنها واحساس امنیت بهتر وبیشترآنها خواهدشد مبحث روشنایی مناسب ودرخور شهروندان است.شهروندانی که بدلیل کمبودنور گهگاهی از چراغ قوه دستی یا گوشی موبایل بهره میبرند.
آقای ایرج پذیرش رئیس شورای شهرستان کهگیلویه وعضو شورای شهر دیشموک وضعیت موجود را درخور مردم نمیداندآقای پذیرش پیرامون مشکلات این حوزه رابرای رئیس اتفافات برق دیشموک،ریاست توزیع برق شهرستان کهگیلویه(آقای تابش نژاد)وآقای مهندس معتمدی مدیر عامل توزیع برق استان کهگیلویه وبویراحمدشرح داده است.به گفته آقای پذیرش یکی از مهمترین ایرادات این حوزه نبود جرثقیل بالابراست.برخی عمودهای برق شهری فاقد چراغ روشنایی اندو هنوز برروی آنها  چراغ نصب نشده است یا چراغ(لامپ)آنهاسوخته است وباید تعویض شوند.نبودبالابر در اداره برق دیشموک باعث اختلال  وکندشدن خدمت رسانی این دستگاه خدمات رسانی شده است.رئیس شورای شهرستان کهگیلویه نبود چراغ روشنایی در شرکت توزیع نیروی برق استان وشهرستان راقانع کننده نداست وخواهان خرید لوازم برقی روشنایی، جهت رفع مشکل اساسی تمام روستاها؛بخش ها و شهرستانهای استان دانست.
وی روشنایی مناسب را خواسته اولیه و به حق تمام هم استانی های خود دانسته است.انتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموکانتقادرئیس شورای شهرستان کهگیلویه از روشنایی نامناسب معابروخیابانهای شهردیشموک

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها