یکشنبه، 10 بهمن 1400 21:59 کد خبر : 14001110005
مدارس شهرستان بهمئی میزبان ارزیابان استانی؛
نویسنده خبر :امین روانان
نماینده های تیم ارزیاب اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس شهرستان بهمئی  بازدید کردند.
۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.

به گزارش رهیافت جنوب با نقل از "روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بهمئی " در راستای ارزیابی مدیریتی،آموزشی و تربیتی مدارس شهرستان بهمئی  توسط تیم های ارزیابی از سراسر استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

 ابراهیم خالویی رئیس اداره ارزیابی عملکرد استان کهگیلویه وبویراحمدگفت: طبق برنامه کارشناسان اداره ارزیابی عملکرد استان بهمراه کارشناسان ارزیابی عملکرد شهرستان ها و مناطق از مدارس شهرستان ها بازدید بعمل می آورند که تاکنون از مدارس شهرستان های بویراحمد،کهگیلویه،گچساران و بهمئی بازدید شد که هدف از این بازدیدها ارتقای کیفیت مدیریتی، آموزشی و توسعه فرایند پرورشی وتربیت بدنی می باشد. در ضمن بازخورد بازدیدها به شهرستان ها ارسال می گردد که امیدواریم مدیر ، معاونین و کارشناسان اداری جهت رفع ضعف و تقویت نقاط قوت با مدیران مدارس همکاری لازم بعمل آورند و  مدیران مدارس برای دستیابی به این اهداف باید راهکار عملیاتی داشته باشند

خالویی خاطرنشان کرد: خوشبختانه معلمان استان کهگیلویه وبویراحمد با تولید محتواهای مختلف ومؤثر ودرس نامه های خودآموز به عنوان یک الگو در زمینه آموزش، فعالیت چشمگیر داشته اند.و از زحمات مدیر، معاونین و کارشناسان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهمئی تقدیر و تشکر نمودند
 غلامعلی مؤیدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در حاشیه این بازدیدها  ضمن خیرمقدم به ارزیابان اداره کل ، شهرستان ها و مناطق ، اشاره داشتند که ما باید ظرفیت انتقاد داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف آموزشی و تربیتی در مدارس برسیم، وی با اشاره به  نظارت مستمر از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس این شهرستان در طول سال تحصیلی تصریح کرد:از آغاز سال تحصیلی جدید برگزاری کلاسهای در مدارس روستایی بصورت حضوری و مدارس شهری به صورت ترکیبی برگزار شدند که تا به امروز  ۱۰۰% مدارس شهرستان بهمئی   توسط معاونین و کارشناسان آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بهمئی مورد ارزیابی و نظارت کامل قرار گرفتند.

غلامعلی مویدی‌در خصوص نحوه ارزیابی بازرسان گفت: اگر نظارت وجود نداشته باشد قطعاً اثربخشی لازم هم نیست و سیستم از اهداف سازمانی فاصله می‌گیرد و در نهایت به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

وی گفت ؛مطمئنا ارزیابی مدیران تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد آنها دارد و در نهایت باعث رضایت کارکنان و پیشرفت و بهبود فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس می شود.


احمد خیران کارشناس ارزیابی عملکرد( بازرسی ) آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در حاشیه نشست  اظهار داشتند: تعداد ۱۲ تیم طی دو روز از‌مدارس شهری و روستایی این شهرستان بازدید کردند.

ایشان از زحمات رئیس و مجموعه اداره کل ارزیابی عملکرد استان،تیم های ارزیاب که در طی دو روز مدارس شهرستان را مورد ارزیابی قرار دادند تشکر و قدردانی کرد.
همچنین وی از زحمات مدیر،مجموعه معاونین، کارشناسان اداری تشکر کردند. وی در پایان از مدیران مدارسی که همکاری های لازم را در ارائه عملکرد  خود داشته اند تشکر و سپاسگزاری کردند.

۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.۱۲ تیم ارزیاب از ۵۸ مدرسه شهری و روستایی شهرستان بهمئی بازدید مدیریتی، آموزشی و پرورشی انجام دادند.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها