پنج شنبه، 11 آذر 1400 22:51 کد خبر : 14000911002
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
سعید انصاریان بنیان گذاربنیادالگن: پویش های بذرکاری تا اسفندماه ادامه خواهدداشت،وبنیادالگن میزبان همه افرادی ست که بخواهنددراین پویش همکاری کنند.
پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده "اَلگن" چاروسابرگزارشد

"رهیافت جنوب"
همزمان با سراسر کشور، پویش مردمی احیای "جنگل‌های زاگرس" در منطقه "حفاظت شده اَلگن چاروسا اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،  پویش مردمی بذرکاری برای احیای "جنگل‌های زاگرس"
روز چهارشنبه10آذرماه1400
 در 10هکتار از جنگل های حفاظت شده الگن چاروسا با حضور  پرشورمردم ومسئولین اجرایی شد و شرکت کنندگان در این پویش مردمی نیز گونه‌های بلوط و بادام وحشی کاشتند.
دراین پویش علاوه برمردم محلی الگن،دیده بانهای  مردمی ومنابع طبیعی،سعیدانصاریان فعال محیط زیست وبنیان گذاربنیادالگن،آقای داراکریمی نژادفرماندارشهرستان کهگیلویه؛ آقای آویزش رئیس اداره منابع طبیعی  شهرستان کهگیلویه،آقای جهان آرارئیس یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه، آقای داربام بخشدارچاروسا،مهندس علی کریمی رئیس اداره  منابع طبیعی بخش دیشموک،فرماندهان وپرسنل نیروی انتظامی چاروسا،محمدتاجران سفیرصلح ودوستدارمحیط زیست؛عبدالرضا
مرادی جو مدیرسازمان مردم نهادطبیعت دوستان دیشموک؛سایرمیهمانان خارج از استان برگزارشد.
به گفته آقای انصاریان پویش های بذرکاری تا اسفندماه ادامه خواهدداشت،وبنیادالگن میزبان همه افرادی ست که بخواهنددراین پویش همکاری کنند.

هدایت اله آویزش رئیس منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه گفت: این اقدام در راستای احیای جنگل های بلوط و همزمان در 11استان حوزه زاگرس اجرایی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه گفت: تلاش برای احیا جنگل ها و حفظ و حراست از آن ها وظیفه همه مردم است والبته قراراست تا پایان این طرح حدود200هکتارازاراضی منطقه الگن بذرکاری شود،البته پیش ازاین 1000هکتاراز منطقه الگن بذرکاری ونهال کاری شده است.پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده

پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده

پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده پویش‌مردمی‌احیای‌جنگل‌های‌‌ زاگرس‌در منطقه‌حفاظت‌شده

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها