جمعه، 07 آبان 1400 23:56 کد خبر : 14000807003
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
پیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شد
پیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شد

"رهیافت جنوب"

پیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شد.

#گزارش تصویری از وداع غم انگیز مردم با شهید موسی نوروزیپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شدپیکر مطهر شهید مدافع وطن موسی نوروزی در زادگاهش به خاک سپرده شد

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها