پنج شنبه، 06 آبان 1400 18:42 کد خبر : 14000806010
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
مردم شهیدپروردیشموک به استقبال فرزندشهیدشان رفتند
گزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک‌از‌فرزندشهیدشان

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛مردم شهیدپروردیشموک به استقبال فرزندشهیدشان رفتند.

گزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشان‌.

گزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشانگزارش تصویری از لحظات اولیه استقبال پرشور مردم شهردیشموک از فرزندشهیدشان

نظر جدید

نظرات
 • فیض الله
  جمعه، 07 آبان 1400 23:53
  0
  فقط می تونم بنویسم روحت شادشهادت مبارک باشه
  پاسخ ها به این نظر
 • فیض الله
  جمعه، 07 آبان 1400 23:53
  0
  فقط می تونم بنویسم روحت شادشهادت مبارک باشه
  پاسخ ها به این نظر
 • فیض الله
  جمعه، 07 آبان 1400 23:53
  0
  فقط می تونم بنویسم روحت شادشهادت مبارک باشه
  پاسخ ها به این نظر
 • فیض الله
  جمعه، 07 آبان 1400 23:53
  0
  فقط می تونم بنویسم روحت شادشهادت مبارک باشه
  پاسخ ها به این نظر
پربازدیدها
پربحث ترین ها