شنبه، 10 مهر 1400 03:39 کد خبر : 14000710001
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
اردشیری:با اجرای این پروژه حدود300خانواربخش دیشموک از آب سالم وپایداربرخوردارخواهند شد.
بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.

"رهیافت جنوب"
خبرخوش برای اهالی کوی حسین آبادوروستاهای غربی بخش دیشموک.به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،بزودی مشکل آب شرب4روستای بخش دیشموک وکوی حسین آباد(بنیس)حل خواهدشد.معاونت عمران و زیرساخت نهاد پیشرفت وآبادنی دیشموک درگفتگوبا خبرنگاررهیافت جنوب ازرفع مشکل آب شرب دربخش دیشموک خبرداد.به گفته آقای حکمت اردشیری‌معاونت عمران و زیرساخت نهاد پیشرفت وآبادنی دیشموک،
پروژه اصلاح خط لوله آب وتوسعه شبکه آب روستایی بخش دیشموک با اعتباری بالغ بر2میلیارد تومان  ازمحل هدایای مقام معظم رهبری وبنیاد علوی به طول 8کیلومتر در روستاهای امیرآباد،سرسور،گودبن_سرپر  وکوی حسین آباد
(ده بنیس)دیشموک اجرا وبه بهره برداری خواهیدرسید.آقای اردشیری افزود:با اجرای این پروژه حدود300خانواربخش دیشموک از آب سالم وپایداربرخوردارخواهند شد.
اردشیری گفت؛پیش بینی میشوداین پروژه تا 3سه ماه آینده اجرا وبه بهره برداری برسد.لازم الذکراست که سه خیابان زاگرس،البرز ودماوند کوی حسین آباد بدلیل شیب زیادوغیراستاندارد خیابان ها درطی چندسال اخیر بامشکل کمبودآب شرب مواجه بودند،وآبرسانی به آنها ازطرف تانکراداره آبفای شهر صورت میگرفت.
تعدادمخازن وبشکه های محل نگهداری آب شرب درتصویر گویای گوشه ای از مشکلات این محله بود.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.بنیادعلوی مشکل چندین ساله آب شرب سیصدخانوارراحل میکند.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها