یکشنبه، 04 مهر 1400 22:14 کد خبر : 14000704002
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
مردم شهیدپروروهمیشه درصحنه دیشموک مثل همیشه برای ادای احترام وزنده کردن راه شهیدان سنگ تمام گذاشتند.
لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

استقبال پرشورمردم دیشموک از یادواره شهدا.
به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب از دیشموک،
مردم شهیدپروروهمیشه درصحنه دیشموک مثل همیشه برای ادای احترام وزنده نگه داشتن  راه شهیدان سنگ تمام گذاشتند.
گزارش تصویری شماره یک.

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

لحظه استقبال پرشورمردم ولایی وشهید پروربخش دیشموک از یادواره شهدا والا مقام

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها