پنج شنبه، 21 مرداد 1400 23:46 کد خبر : 14000521004
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
مهندس حمیددیده بان جوان خوش آتیه وفرهیخته استان کهگیلویه وبویراحمد فوق لیسانس عمران وشهرسازی بعنوان پژوهشگربرترانتخاب وموفق به دریافت تندیس زرین ولوح‌سپاس از اجلاس سراسری تجلیل از رهبران اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۰ دربین ۳۰۰نفر از مدیران اقتصادی کشورگردیده است.
       تندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفت

تندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه  وبویر احمدی  تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، یکی ازمهندسین جوان استان  کهگیلویه وبویراحمد  تندیس زرین اجلاس سراسری رهبران اقتصادایران را کسب کرد.
جوان خوش آتیه وفرهیخته استان کهگیلویه وبویراحمد مهندس حمید دیده بان فوق لیسانس عمران وشهرسازی بعنوان پژوهشگربرترانتخاب وموفق به دریافت تندیس زرین ولوح‌سپاس از اجلاس سراسری تجلیل از رهبران اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۰ دربین ۳۰۰نفر از مدیران اقتصادی کشورگردیده است.پیش از این نیزجناب مهندس دیده بان بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی درامارات متحده دعوت شده بود و موفق به دریافت افتخارآفرین جایزه جهانی رقابت پذیری ومشتری مداری درترازجهانی وهمچنین موفق به دریافت نشان عالی مدیریت ازبنیاد اروپایی گردیده است.هم اکنون آقای حمیددیده بان ساکن شهردیشموک(دژموک)ازتوابع شهرستان کهگیلویه می باشد.تندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفت تندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفتتندیس زرین رهبران اقتصادی به یک کهگیلویه وبویر احمدی تعلق گرفت

سوابق کاری واجرایی وافتخارات مهندس 
حمید دیدبان:
 کارشناس ارشدعمران
 کارشناس عمران
 کارشناسی مهندسی عمران
کارشناس ارشدعمران مدیریت ساخت
حضوردرچندین اجلاس جهانی
حضوردرچندین اجلاس کشوری
دارنده نشان عالی مدیریت ازمرکز وپژوهش وآموزش مدیریت ایران

یکی از مهندسان جوان و خوش اتیه دیشموک بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی درامارات متحده دعوت شده بود و موفق به دریافت افتخارآفرین جایزه جهانی رقابت پذیری ومشتری مداری درترازجهانی وهمچنین موفق به دریافت نشان عالی مدیریت ازبنیاد اروپایی گردیده است.

سوابق اجرایی مهندس دیده بان
 
شهرداری دارخوین( خدمات شهری)  به مدت یک سال
شهرداری ماهشهر (خدمات شهری)به مدت یک سال
شهردای دزفول(خدمات شهری وتامین نیروی انسانی وفضای سبز)به مدت دوسال
شهرداری سربندر(خدمات شهری وتامین نیروی انسانی)به مدت یک سال
شرکت سیمان خوزستان(تامین نیروی انسانی وفضای سبز)شش سال متوالی
نیشکرسلمان فارسی(طراح ومجری پروژه فضای سبزومحوطه سازی)به مدت یک سال
پتروشیمی مارون(طراح ومجری پروژه فضای سبزوتامین نیروی انسانی)به مدت دوسال
شهرداری دیشموک(خدمات شهری وفضای سبز)به مدت دوسال
شهرداری چرام(طراح مجری پروژه فضای سبزوآبیاری تحت فشاربارانی)بمدت شش ماه
مجری پروژه های عمرانی بیش 30دهیاری دراستان خوزستان وکهگیلویه ازقبیل(ساخت پل بتنی.زیرسازی و آسفالت خیابانها. کانال.جداول و...

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها