دوشنبه، 17 خرداد 1400 02:21 کد خبر : 14000317001
نویسنده خبر :سیروس بزمی
افتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکس

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، افتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی شامل رویش اقتدار، ایران توانمند، شورای مردمی وحدت، جمعیت ایثارگران و مهر و ماه با حضور اعضای این ستادها و اقشار مختلف مردم برگزار گردید.

سخنرانان اصلی این جلسه سید لطف اله سپهر و دکتر یدالله مرادی بودند.

افتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکس افتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکس

افتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکسافتتاحیه و تجمیع ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرستان بهمئی + عکس

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها