سه شنبه، 13 آبان 1399 01:31 کد خبر : 13990813004
نویسنده خبر :داود طلوعی مطلق
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدامینی شهرستان بهمئی در متن پیامی بیانیه بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی بمناسبت یوم الله 13آبان ماه را به این سایت ارسال کرده اند
۱۳۰دانش آموز شهرستان بهمئی طی بیانه ای با موضوع آمریکا باید از منطقه برود خواستار خروج  سریع نیرو های آمریکایی از منطقه شده اند

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،سروان پاسدارجهانگیرآشنا فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدامینی شهرستان بهمئی گفت:۱۳۰دانش آموز شهرستان بهمئی طی بیانه ای با موضوع آمریکا باید از منطقه برود خواستار خروج  سریع نیرو های آمریکایی از منطقه شده اند متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم 
کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس چه جنایت هایی را که در طول تاریخ به بشریت انجام نداده اند وقتی که نگاهی به صفحات تاریخ بشر بیندازیم نشان میدهد که آمریکا ، انگلیس و فرانسه همیشه در عرصه مراودات بین المللی مترصد دست یابی به اهداف زیاده خواهانه خویش بوده اند و در این مسیر از هیچ جنایتی فروگذار نکرده اند . 

سیاست ماکیاولیستی آمریکا و متحدین غربی اش نسبت به کشور های جهان با شعار انسان دوستانه و دموکراتیک به انجام میرسد اما در پوشش حقوق بشر ، آزادی ، امنیت انسانی و ... جنایاتی فجیع را در تاریخ کشورهای جهان ثبت کرده اند . 

لذا ما دانش آموزان شهرستان بهمیی طبق رسالتی که از شهیدانی همچون شهید محمدحسین فهمیده و شهید بهنام محمدی برایمان به ارث گذاشته شده محکم و استوار میگوییم آمریکا باید از منطقه خاورمیانه گور خود را گم کند و بساطش را برچیند .

خبرنگار:داودطلوعی مطلق


1 -دانش آموز بسیجی کیوان خدایی زاده

2- دانش آموز بسیجی ابوالفضل کریمی

3 -دانش آموز بسیجی محمدمهدی نصیری 

4 -دانش آموز بسیجی امید شاکری 

5 -دانش آموز بسیجی ابوالفضل جومردیان 

6- دانش آموز بسیجی علیرضا چاشیانی 

7 -دانش آموز بسیجی سیاوش خوب نژاد 

8- دانش آموز بسیجی دانیال شاکری 

9 -دانش آموز بسیجی سامان تقوی 

10 -دانش آموز بسیجی مهدی داشاب 

11 -دانش آموز بسیجی رامین شکیبا 

12- دانش آموز بسیجی نیما محرابی خو 

13 -دانش آموز بسیجی کامران جوره 

14 -دانش آموز بسیجی علی عابدی 

15- دانش آموز بسیجی امیرمهدی امیری 

16 -دانش آموز بسیجی فرید صحت زاده

17 -دانش آموز بسیجی امیررضا انصاری 

18- دانش آموز بسیجی آرمان بیژنی

19- دانش آموز بسیجی یعقوب صالحی 

20 -دانش آموز بسیجی علی معبدی 

21 -دانش آموز بسیجی پیمان چک نژاد 

22 -دانش آموز بسیجی حمیدرضا جنتی 

23- دانش آموز بسیجی هومان قیطاسی 

24 -دانش آموز بسیجی علی تولایی 

25- دانش آموز بسیجی هومن داشته 

26 -دانش آموز بسیجی آرش راوک 

27 -دانش آموز بسیجی صادق نصیری 

28 -دانش آموز بسیجی حسین روح پرور 

29 -دانش آموز بسیجی برهان ایرمی 

30- دانش آموز بسیجی داوود جرست 

31- دانش آموز بسیجی محمدامین رام نژاد 

32- دانش آموز بسیجی مجید موسایی 

33 -دانش آموز بسیجی علی انصاری 

34 -دانش آموز بسیجی آرین ایرمی 

35- دانش آموز بسیجی امیررضا صداقت 

36- دانش آموز بسیجی امید سپهر 

37 -دانش آموز بسیجی علی خنیابپور 

38- دانش آموز بسیجی حسین رضی مقدم 

39- دانش آموز بسیجی پوریا دست باز 

40- دانش آموز بسیجی حسین خردمند 

41 -دانش آموز بسیجی سعید جعفری 

42- دانش آموز بسیجی مهدی امینی 

43 -دانش آموز بسیجی مسعود پارسازاده 

44- دانش آموز بسیجی هادی صفاری 

45- دانش آموز بسیجی امیرحسین خیراندیش 

46- دانش آموز بسیجی شهاب طاووسی 

47- دانش آموز بسیجی امیر برازش 

48- دانش آموز بسیجی نیما بهشتیان 

49 -دانش آموز بسیجی ارشاد خوبپور 

50 -دانش آموز بسیجی میثم محسن نیک 

51 -دانش آموز بسیجی حسام خلیل تاش 

52 -دانش آموز بسیجی مجتبی موسوی منش 

53 -دانش آموز بسیجی محمدمهدی هاشمی 

54- دانش آموز بسیجی علی تاب 

55 -دانش آموز بسیجی میثم جرندان 

56- دانش آموز بسیجی پارسا وزش 

57- دانش آموز بسیجی امیررضا جعفری 

58- دانش آموز بسیجی محمدامین خردمند 

59- دانش آموز بسیجی حسین دادروان

60- دانش آموز بسیجی فرید اندیک 

61 -دانش آموز بسیجی امیرحسین چمنی 

62 -دانش آموز بسیجی محمد افزا 

63 -دانش آموز بسیجی سامان چامی 

64 -دانش آموز بسیجی امیرحسین رام نژاد 

65- دانش آموز بسیجی شادمهر وحیدی 

66- دانش آموز بسیجی ایمان اکبری 

67 -دانش آموز بسیجی امیر حسین کریمی 

68- دانش آموز بسیجی علی رادی 

69- دانش آموز بسیجی آرمین چکی زاده 

70- دانش آموز بسیجی علی چکیزاده 

71- دانش آموز بسیجی هادی چکی زاده 

72- دانش آموز بسیجی محمدرضا جان افزایی 

73- دانش آموز بسیجی احمد رضا وحدت 

74- دانش آموز بسیجی شهاب حکیمی 

75- دانش آموز بسیجی ستار جرندان 

76 -دانش آموز بسیجی امیررضا رام نژاد 

77 -دانش آموز بسیجی یاسین قدسی 

78- دانش آموز بسیجی حسین چام زاده 

79- دانش آموز بسیجی هادی لشکری 

80- دانش آموز بسیجی سهیل باقری 

81 -دانش آموز بسیجی بهزاد بیاور 

82 -دانش آموز بسیجی پرهام چکی پور 

83- دانش آموز بسیجی پژمان هدایت اللهی 

84- دانش آموز بسیجی شهاب گلی زاده 

85 -دانش آموز بسیجی رضا دمورزاده 

86 دانش آموز بسیجی احسان دادروان 

87 -دانش آموز بسیجی شایان جوهری 

88- دانش آموز بسیجی امیرحسین جاک پور 

89- دانش آموز بسیجی آرش رضی مقدم 

90- دانش آموز بسیجی یاسین ظهرابی 

91 -دانش آموز بسیجی امیرحسین فردایی 

92- دانش آموز بسیجی رضا جریده 

93 -دانش آموز بسیجی سلیمان دن 

94- دانش آموز بسیجی حسین امنیان 

95- دانش آموز بسیجی روح الله جشان زاده  

96 -دانش آموز بسیجی فواد دهقان 

97- دانش آموز بسیجی عبدالله جشانی 

98 -دانش آموز بسیجی حسین تقوی 

99 -دانش آموز بسیجی سبحان تقوی 

100- دانش آموز بسیجی سعید تقوایی

100-دانش آموز بسیجی  سهیل باقری 

101-دانش آموز بسیجی  آرش رضی مقدم 

102-دانش آموز بسیجی  علی چامی 

103-دانش آموز بسیجی بهزاد بیاور 

104-دانش آموز بسیجی پرهام چکیپور

105-دانش آموز بسیجی پژمان هدایت الهی 

106 -دانش آموز بسیجی رضا دمورزاده 

107-دانش آموز بسیجی سالار دمورزاده 

108-دانش آموز بسیجی  شایان جوهری 

109-دانش آموز بسیجی امیرحسین جاک پور

110-دانش آموز بسیجی امیررضا نبی زاده

111-دانش آموز بسیجی  بهبود شجاعی

112-دانش آموز بسیجی یاسین ظهرابی 

113-دانش آموز بسیجی  امیرحسین فردایی

114-دانش آموز بسیجی  رضا جریده
115-دانش آموز بسیجی سلیمان دن 

116-دانش آموز بسیجی حسین امنیان

117-دانش آموز بسیجی  روح الله جشان زاده

118-دانش آموز بسیجی فواد دهقان

119-دانش آموز بسیجی عبدالله جشانی

120-دانش آموز بسیجی  حسین تقوی

121-دانش آموز بسیجی  سبحان تقوی

122-دانش آموز بسیجی سعید تقوایی 

123-دانش آموز بسیجی مهدی مزارع

124-دانش آموز بسیجی  مهدی زارعی

125-دانش آموز بسیجی  امیررضا شجاعی

126-دانش آموز بسیجی ابوالفضل شجاعی

127-دانش آموز بسیجی مهرشاد شجاعی

128 _دانش آموز بسیجی مهرشاد بهاری سرشت

129_دانش آموز بسیجی  مهرشاد حکیمی

130-دانش آموز بسیجی  حسین سپهر

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها