جمعه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۲۲ کد خبر : 13990531001
به همت حوزه مالک اشتر ناحیه بهمئی
نویسنده خبر :امین روانان
این اردو به مدت ۳ روز در قالب فعالیت های عمرانی،آموزشی و فرهنگی، ورزشی و کشاورزی در مناطق محروم این بخش  برگزار گردید.
برگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زدایی

به  گزارش خبرنگار سایت رهیافت جنوب از شهرستان بهمئی، گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر ناحیه بهمئی متشکل از فرمانده حوزه،بسیجیان و اعضای گروه جهادی شهدای سرآسیاب در راستای اجرای طرح محرومیت زدایی ،پیشرفت و آبادانی کشور اقدام به خدمت رسانی در مناطق محروم بخش سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی نمودند.

برادر پاسدار کاووس احمدی نژاد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در این خصوص گفت :این اردو به مدت ۳ روز در قالب فعالیت های عمرانی،آموزشی و فرهنگی، ورزشی و کشاورزی در مناطق محروم این بخش  برگزار گردید.

وی افزود در این اردوی ۳ روزه جهادگران بسیجی اقدام به کمک رسانی به محرومین و مستضعفین نمودند تا نقش خود را در ریشه کن کردن محرومیت و ساختن ایرانی آباد ایفا کرده باشند.

احمدی نژاد گفت:پیش بینی میشود که تا پایان سال ۱۰ اردوی جهادی دیگر در همه زمینه ها ائم از عمرانی،فرهنگی،آموزشی،کشاورزی، پزشکی و ....در این مناطق برگزار گردد.

برگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زداییبرگزاری اردوی جهادی حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش سرآسیاب یوسفی در راستای طرح محرومیت زدایی

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها