جمعه، 20 تیر 1399 23:04 کد خبر : 13990420002
نویسنده خبر :سیروس بزمی
برای نجات جامعه نجات غریق و شنا و اماکن آبی کاری کنید وگرنه باید شاهد غرق شدنشان باشیم

رهیافت جنوب/ ایمان جشان زاده

یا من ینقذ الغرقی
ای آنکه غرق شدگان را نجات میدهی
در آستانه روز ملی نجات غریق جا دارد یادی کنیم از ناجیانی که خودجوش و فداکارانه در راه خدمت به خلق پا به مسیرهای پر خطر و آبهای خروشان می نهند و جان انسانی را نجات می دهند
جامعه ای که شغلی خطیر و کم درآمد و پر استرس را انتخاب کرده اند،
آری واقعا باید جزء مشاغل سخت نگارده شود و نگاه و توجه ویژه ای به این خادمان جامعه داشته باشیم.
قشری که با کمترین دستمزد روی به حرفه ای می آورد که بیشترین خطرات را در بردارد،
ناجیانی که خود در مسائل و مشکلات معیشتی غرق شده اند و هیچکس هم پاسخگو نیست و هیچ امیدی به جزء درگاه ایزد منان ندارند(یا من ینقذ الغرقی)ای آنکه غرق شدگان را نجات می دهی...
آیاکسی هم هست که تو را از مشکلات نجات دهد؟
فقط عشق و علاقه ی درونیست که این افراد را سرپا نگه داشته است.
گزاره ای بود از درد و دل ناجیان این مرز و بوم که امید است با در نظر نگرفتن ذره ای آسایش و رفاه و امنیت شغلی وظیفه خویش را بهتر و باکیفیت تر انجام دهند.
چرا که هرساله تعداد زیادی از مردم در آبهای آزاد طعمه میشوند و متاسفانه نگاه کارشناسی و عمیقی به این مساله نشده
و جالب این جاست که وقتی شخصی غرق میشود
تازه یاد نجات غریق گل می کند!!
و بعد از آن هم دیگر به فراموشی سپرده می شود.
جا دارد باز هم بگوییم که شاید خطر غرق شدگی در کمین است.
و باید این اوضاع سروسامان داده شود !!
آقایان مسئول شاید طعمه بعدی خود شما یا یکی از بستگانت باشد
یادتان باشد بنی آدم اعضای یکدیگرند!!
لطفا درد جامعه نجات غریق را بشنوید و سریعا رسیدگی کنید
وگرنه باید منتظر عواقب و حوادث خطرناکی باشیم
این روزها هم که ویروس کرونا هم به دردهای نجات غریقان دردی جدید اضافه کرده!
تعطیلی کل استخرها!!!
یعنی همان چندرغاز حقوقی که دریافت می کردند هم برباد رفت!!
برای نجات جامعه نجات غریق و شنا و اماکن آبی کاری کنید
وگرنه باید شاید غرق شدنشان باشیم.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها