دوشنبه، 01 اردیبهشت 1399 00:25 کد خبر : 13990201001
نویسنده خبر :سیروس بزمی
به همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکس

به گزارش رهیافت جنوب، به همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد.
سروان پاسدار جهانگیر آشنا فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی و دبیر قرارگاه تربیتی طرح شهید بهنام محمدی شهرستان بهمئی گفت: با توجه به وضعیت فعلی مدارس شرایطی را مهیا کردیم که دانش آموزان از زمان نهایت استفاده را ببرند.

به همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکس

جهانگیر آشنا ادامه داد: «با اجرای طرح آموزش مهارت و توانمندسازی دانش‌آموزان، وقت بچه‌ها در ساعت تکراری در منزل  به بطالت نگذشت و تلاش کردیم با برپایی این نمایشگاه و ایجاد بستر با توجه به شعار سال که مزین هست به جهش تولید دانش‌آموزان را  تشویق و آشنا با تولید، اعتماد به نفس و خودباوری برسند و زیر نظر ختنواده ، مسئولان مدرسه  و مربیان طرح شهید بهنام محمدی مدرسه با شیوه‌های تولیدات و روند کار تولید آشنا شوند.» 

 وی افزود: «آشنایی دانش‌آموزان با حرفه‌های مختلف در دوران مدرسه و آموزش آنها برای ورود به حوزه کسب و کار موجب می‌شود تا روحیه کارآفرینی در آنها تقویت و از جمعیت بیکاران در سنین جوانی کاسته شود.»

به همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکسبه همت بسیج دانش آموزی شهرستان بهمئی نمایشگاه مهارتها و توانمندی های دانش آموزان مدرسه حضرت رقیه مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد + عکس

 

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها